loader image

С БАСФ – устойчиво развитие в земеделието

БАСФ представи новите си решения на Десетия агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите, който се проведе в Пловдив.

В областта на растителната защита, в която е експертизата на БАСФ, компанията представи в Пловдив едно от последните достижения на нейния научно-технически екип – Архитект®. “Науката е тази, която ще предложи и решения на предизвикателствата в земеделието“, каза Мария Неделчева, Търговски мениджър на БАСФ.

Архитект® отваря нов хоризонт в производството на слънчоглед

Единственият растежен регулатор и фунгицид в слънчоглед, който повишава добивите с над 20 кг/дка

Нов продукт на БАСФ ще пази и конструира по най-добрия начин растенията и посевите от слънчоглед през  2023 г. За него разказа Тодор Евтимов, технически мениджър на БАСФ за България и Западни Балкани.

Проектът Архитект® е стартиран през пролетта на 2022 г. с участието на производители на слънчоглед. Опитите са изведени  на 14 локации в страната с 12 различни хибрида, за да може да се обследва как се представя при местните почвено-климатични условия. Архитект® е нещо доста по-различно от познатите до момента продукти за растителна защита, тъй като има способността да работи като растежен регулатор, като фунгицид и като подобрител на фотосинтетичните процеси в растенията.

„През летните месеци първо ни направи впечатление, че растенията бяха по-ниски, а посевите по-хомогенни благодарение на употребата на Архитект®. Когато измерихме височината на растенията, установихме, че те са средно с около 10% по-ниски, което при различните региони е в границите между 15 и 30 см“, посочи Тодор Евтимов.

Причина за ниските стъбла е способността на Архитект® да преразпределя растежната сила, като вместо да я насочва нагоре, насочва енергията към кореновата система. Обемът и масата на корените се увеличават. При измерване, кореновата маса се е оказала с близо 20%  по-голяма именно заради употребата на Архитект®. Това е благоприятствало по-доброто усвояване на ресурсите в почвата като вода и хранителни вещества и е помогнало на растенията да вземат максимума от почвата.

„Другият параметър, който бе ясно видим, бе дебелината на стъблата. Растежната сила и тук се е изместила и вместо растенията да се удължават нагоре, измерването показа, че стъблото се е удебелило средно с 11%.  Това е важен фактор за по-здрави растения и подобрена устойчивост на пречупване дори и при бури“, каза техническият мениджър.

Следващият параметър, който е впечатлил участниците в проекта, е намалената листна площ.  „В условията на сухо и горещо лято всеки сантиметър по-малко листна площ означава по-слаба транспирация и по-ефективно използване на водните ресурси“, посочи Тодор Евтимов. Намалението на листните площи в слънчогледа благодарение на Архитект® е средно с 6%.

„И докато вегетативните надземни части на растенията се характеризират с редуцирани размери, то при генеративните имаме увеличение. Диаметърът на питата става средно с 10% по-голям размер. Това е в резултат на две неща – повече семки в питата, и по-добре изпълнени семки. Освен на растежно регулаторния ефект, това до голяма степен се дължи на факта, че продуктът има фунгицидно действие. Когато растенията са предпазени от патогени, цялата им енергия отива към генеративните части и по този начин получаваме по-добре изпълнени семки“, обясни надграждащия резултат лекторът.

Защитата от патогени идва от фунгицидния компонент пираклостробин в Архитект®. Болести като фома, фомопсис, септориоза, алтернария и нови заболявания като ръжда са в спектъра на защита на Архитект®.

Резултатите след обследването на слънчогледа, третиран с Архитект®, сочат, че добивите от различните полета са средно с 21 кг по-високи спрямо нетретирани посеви. „Дори при занижените изкупни цени към днешна дата, това си е един допълнителен приход от порядъка на 18-19 лева“, обобщи Тодор Евтимов.

Архитект е неразделна част от концепцията за устойчиво развитие на БАСФ и много важен фактор за постигането и. Сега фермерите могат сами да проектират как да изглеждат хибридите им на полето, да са по-добре защитени от несгодите на климата и могат по успешно да планират производството си. Архитект – за резултати като по проект!

Слънчогледови хибриди с характер от БАСФ

БАСФ предлага окомплектовано, високотехнологично, отлично подбрано портфолио от слънчогледови хибриди, които да задоволят всички изисквания на българските земеделци

„Когато говорим за правене на земеделие в България определено предизвикателствата са много сериозни и поради тази причина БАСФ разработва хибриди, които да могат и технологочино, и чисто генетически, и като стопански качества да задоволят тези изисквания. Стъпваме върху комплексност на продуктите, на висока конкурентност и на отлична стабилност в представянето“, обясни Божидар Бонев, Продуков мениджър за маслодайни култури в БАСФ – Семена и РЗ

БАСФ предлага на българските фермери портфолио от 8 хибрида във всички технологични сегменти.

„По този начин можем да използваме всички възможности на генетиката, с която разполагаме и която фермерите могат да използват. Тези 8 хибрида безспорно притежават индивидуално нужните качества, но ние апелираме към българските земеделци да използват съчетанието от качествата, които тези хибриди носят. Защото българското земеделие е поставено пред много сериозни предизвикателства. Част от тях са свързани с климата и с факта, че ежегодно вече се сблъскваме с много сериозно засушаване. На второ място това са заболяванията по маслодайната култура слънчоглед. А те са изключително голям проблем, който много често се подценява“, съветва Божидар Бонев.

От компанията поставихе акцент върху конкурентността на водещите хибриди като Акордис CLP и ИнСън 222 CLP, които създават между 3 и 5% в повече добив спрямо най-предпочитаните слънчогледови хибриди на пазара у нас. БАСФ казва и подкрепа на земеделците в южна България с хибриди като Колорис CL, който има изразена сухоустойчивост надеждност в представянето на юг от Стара планина.

Важни са и стопанските показатели, които безспорно са нещото, което добавя стойност за земеделските производители. През последните 10-12 години критериите за масленост значително се промениха в тази посока. БАСФ отговаря на новите изисквания, създавайки хибриди с висока масленост и високо съдържание на олеинова киселина.

„ Ние предлагаме високотехнологични комплексни продукти, които работят при всякакви условия и носят нужната стабилност и устойчивост в производството. Това са хибридите с характер на БАСФ“, категоричен е Божидар Бонев.

БАСФ – Решения в земеделието

За последните 15 години БАСФ е внедрила в България над 80 продукта. Това е впечатляващ брой. Мария Неделчева, Търговски мениджър на БАСФ, увери българските зърнопроизводители, че компанията ще продължи да работи за повишаването на рентабилността в българското земеделие:

„Казват, че земеделието е класика и традиция, но според нас, стъпило върху класиката и традицията, българското земеделие търси новостите и ги внедрява. Българските земеделци са иноватори. Защото земеделието ще спаси света, а БАСФ ще работи рамо до рамо с тях за това“.

Най-новият за БАСФ и трети поред Ревизол фунгицид в житни култури Даксър® бе анонсиран по време на семинара на НАЗ. Даксър® е балансът, който всички земеделци търсят между вложения и добавена стойност от техните полета. Цялата информация за продукта ще е налична през 2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X