loader image

ЕС удължи разрешението за ползване на глифозат с година

Европейската комисия (ЕК) публикува регламент (ЕС 2022/2364), който удължава с една година, до 15 декември 2023 г., одобрението на глифозат като активно вещество в продукти за растителна защита. Регламентът е подписан от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Това решение идва в резултат на две неуспешни гласувания (14 октомври, 15 ноември) от Европейската комисия, като предложението за удължаване на одобрението му не събра мнозинство сред страните членки.

За да реши дали Комисията да не удължи своето одобрение, тя ще трябва да разполага със съответния доклад, който се обработва от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) относно опасностите от глифозат, който обаче няма да бъде окончателно наличен преди средата на лятото на 2023 г.

Накрая Комисията даде зелена светлина за удължаването на своето одобрение до 15 декември следващата година, когато ще бъде наличен докладът на Европейския орган за безопасност на храните, така че да може да се направи безопасно заключение.

Дебатите около използването на глифозат в ЕС започнаха още преди няколко години, когато през декември 2019 г. бе подадено заявление за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат. С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/724 на Комисията Франция, Унгария, Нидерландия и Швеция бяха определени да действат съвместно като докладващи държави членки за подновяването на процеса на одобрение на глифозат.

Четирите държави членки сформираха екипа за оценка за подновяване на процеса на одобрение на глифозат. На 18 август 2020 г. тази група потвърди допустимостта на заявлението за подновяване. На 15 юни 2021 г. екипът представи на EFSA първоначалния проект на доклада за оценка на подновяването.

По време на обществената консултация по първоначалния проект на доклад за оценка за подновяване на глифозат, EFSA получи много голям брой коментари.

През март 2022 г. EFSA поиска допълнителна информация от заявителя, която беше предоставена своевременно. Бяха идентифицирани много голям брой въпроси, които да бъдат обсъдени от експертите по време на оценката.

На 10 май 2022 г. EFSA и Европейската агенция по химикалите (ECHA) информираха Европейската комисия, че издаването на заключения относно прегледа на Органа на оценката на риска от глифозат ще бъде отложено и че предвидената дата за издаване няма да бъде преди юли 2023 г. Това означава, че не може да се вземе решение за подновяване на одобрението на глифозат преди 15 декември 2022 г.

Тъй като оценката не бе налична в рамките на нужния срок, ЕК удължи срока на одобрение на активното вещество.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X