loader image


2023 г. за селскостопанския сектор на ЕС ще мине под знака на пестицидите

Чрез дерегулиране на технологията за редактиране на гени Европейската комисия иска да подслади горчивото хапче на рестрикцията срещу  пестицидите

Пестицидите ще останат ключова тема в ЕС през 2023 г. През юни тази година беше разкрит план за преразглеждане на структурата на  индустрията за растителна защита, регулиране на устойчивата употреба на пестициди и предприемане на мерки за намаляване наполовина на употребата на пестициди до 2030 г. Но плановете не се оказаха популярни сред държавите-членки, които на 19 декември официално поискаха от изпълнителната власт на ЕС допълнителна оценка на въздействието на плановете върху продоволствената сигурност на Съюза.

Европейските фермери вече имат достатъчно проблеми с торовете, чийто недостиг и висока цена може да намали доходите на зърнопроизводителите и значително да повлияе на добивите от критично важни култури през 2023 г.

Относно намаляването на пестицидите зелените групи казват, че негативното отношение на някои европейски страни може да забави или дори да провали изпълнението на екологичните амбиции на Европейската комисия. Сега Комисията ще трябва да предостави допълнителна информация не по-късно от шест месеца след влизането на решението в сила.

Също така през второто тримесечие на 2023 г. Европейската комисия ще издаде дългоочакваната присъда относно това дали правилата на ЕС относно новите генетични технологии (или NGT, например технология за редактиране на гени) трябва да бъдат смекчени. Миналата година Европейската комисия счете настоящата правна рамка за недостатъчна за дерегулиране на OGT, но сега е вероятно да подкрепи дерегулацията като подсладител за своите екологични планове.

Писмо, адресирано до евродепутатите, видяно от EURACTIV, предполага, че Комисията се надява да успокои критиците на преразглеждането на употребата на пестициди в ЕС, като намекне за потенциалната либерализация на новите геномни технологии (NGT).Тоест дали организмите, третирани с така наречените нови геномни технологии (NGT), трябва да се считат за генетично модифицирани организми (ГМО) и следователно да подлежат на ограниченията, посочени в Директивата за ГМО на ЕС.


На 1 януари 2023 г. Швеция ще ръководи непрекъснато променящия се Съвет на ЕС и ще се съсредоточи върху ситуацията с цените на суровините в селското стопанство в условията на руско-украинския конфликт, за да „запази готовност да се справи с всякакви шокове на пазара.“ Швеция обещава да помогне за укрепване на европейското производство на храни, да се справи със свързаните с търговията селскостопански въпроси и да даде приоритет на потенциала на биоикономиката.

Еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски наскоро коментира оплакванията на полски, румънски и български фермери относно силно конкурентни украински продукти, а именно зърнени храни и растителни масла, доставяни в тези страни по „пътищата на солидарността“. „Трябва да имаме пълно описание на ситуацията, преди да вземем политически решения. Изпълнителният орган на ЕС наблюдава много внимателно ситуацията в чувствителните сектори, за да види дали тази ситуация на свободна търговия ще бъде разширена“, каза той.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X