loader image

Евростат: Всички цени на земеделските стоки в ЕС са се увеличили през 2022 г, освен на плодовете

Първите оценки на индексите на селскостопанските цени за 2022 г. показват, че те са били значително по-високи от 2021 г. за почти всички основни категории продукти, както и за ключови селскостопански суровини.

 Има три основни фактора за по-високи цени. Първият е нарушаването на световните селскостопански пазари, причинено от нахлуването на Русия в Украйна. Русия и Украйна са  големи износители на зърно, пшеница, царевица, маслодайни семена (особено слънчоглед) и торове. Вторият фактор е мащабната суша, която се очаква да доведе до намаляване на добивите на всички култури, включително фуражни като сено, използвано като храна за добитък. Третият е силният инфлационен натиск, не на последно място цената на енергията, тъй като бяха предприети действия за постепенно премахване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, което също доведе до повишаване на цените на енергията.

 Данните на Евростат показват, че средната цена на селскостопанските стоки като цяло (продукция) в ЕС се е увеличила с 24% между 2021 г. и 2022 г. Най-рязко е поскъпването на зърнените култури (+45%), яйцата (+43%) и млякото ( +31 %). Поскъпване има при всички стокови групи, с изключение на плодовете (-3%).

Рязко покачване има средните цени на стоките и услугите, използвани в  селското стопанство (т.е. вложения, които не са свързани с инвестиции) – средно с 30 на сто  в сравнение с 2021 г. Тук има значителни скокове между цените за торове и подобрители на почвата (+87%) и енергия и смазочни материали (+59%).

Цените на зърнените храни, яйцата и млякото са се повишили най-бързо през 2022 г. съответно във Финландия, Франция и Латвия. Трите продукта с най-рязко средно покачване на цените в ЕС през 2022 г.

Средните цени на зърнените култури като цяло (съвкупност, която обхваща пшеница, ечемик, царевица, ръж и овес, както и други видове зърнени култури) са се увеличили във всички страни от ЕС между 2021 г. и 2022 г., като процентът варира от +33% както в Австрия, така и Холандия и +34% в Латвия до +67% в Унгария и +70% във Финландия.

 Цените на яйцата също се увеличиха във всички страни от ЕС между 2021 г. и 2022 г., като процентът варира от +6% в Люксембург и +7% в Кипър и Гърция до +68% в Холандия, +74% в Белгия и +76% във Франция .

Сушата в целия ЕС през 2022 г. намали наличието на прясна трева като храна за млечни крави по-специално. През 2022 г. имаше повишения на цените на млякото във всички страни от ЕС, вариращи от сравнително ограничени +3% в Кипър (където козето мляко също е ключов продукт) и +9% в Малта до около +50% в Белгия, Литва, Унгария и Латвия.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X