loader image

Окончателно: МРЗ – 780 лв, минимално осигуряване на ЗП – 710 лв

Съгласно чл.1 и чл.2 до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., но за срок не по-дълъг от 3 (три) месеца, се прилагат размерите, определени в чл.9, т.2 от ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2022, а именно:

а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;
б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;
в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;
г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.

В същия срок се прилагат и размерите по чл. 10, т. 2, чл. 11, т. 2, чл. 12, т. 2, чл. 13 и чл. 14, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., както и разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 2, § 5 и § 6, ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.


МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА СЕ ПРОМЕНЯ НА 780.00 ЛЕВА считано от 01.01.2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X