loader image

Четвъртото основно хранително вещество за растенията: СЯРА

ОСНОВНИ ФАКТИ:
основен елемент при образуването на протеини, ензими, витамини и хлорофил,
съставка на три S-съдържащи аминокиселини (цистеин, цистин и метионин),
Дефицитът на S има значителен ефект върху качеството на храните и фуражите на растителна основа.

ФУНКЦИЯ:
Участие в образуването на хлорофил,
роля в синтеза на масла (важен елемент за маслодайните семена),
подобрява съдържанието на протеин и масло в семената, качеството на зърнените култури и хранителната стойност на фуража.
S-съдържащи вторични метаболити (напр. глюкозинолати, алиини, камалексин) служат като защита срещу микроби и вредители.

   НАЛИЧНОСТ:
Атмосферният S (напр. SO2) може да бъде абсорбатор и използван от надземни растителни части,
основният източник на S във физиологичния pH диапазон е неорганичен двувалентен сулфатен анион (SO4 2-),
Асимилацията на S има много общи характеристики с асимилацията на нитрати,
Растителните видове се различават по своето търсене на S, което обикновено намалява в следния ред:
Кръстоцветни > Бобови > Треви и зърнени култури

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X