loader image

Ролята на бора за растенията 

Бор (B) е основен микроелемент, необходим за физиологичното функциониране на висшите растения.

Дефицитът на В се счита за хранително разстройство, което влияе неблагоприятно на метаболизма и растежа на растенията.

ФУНКЦИИ

B участва в:

Структурната и функционална цялост на клетъчната стена и мембраните

Йонни потоци (H+, K+, PO43−, Rb+, Ca2+) през мембраните

Клетъчно делене и удължаване

Азотен и въглехидратен метаболизъм

Транспорт на захар

Цитоскелетни протеини и ензими, свързани с плазмалемата

Нуклеинова киселина, индолоцетна киселина, полиамини, аскорбинова киселина и метаболизъм и транспорт на фенол.

Увеличаване на усвояването и преместването на P, N, K, Zn, Fe и Cu в листата, пъпките и семената.

НАЛИЧНОСТ

B се предлага под формата на незаредена борна киселина или борат за растенията

Зависи от местните почвени условия, като например:

влажност на почвата,

температура на почвата,

pH на почвата,

соленост,

органична материя

климатични условия, включително валежи

Наличието на B е ограничено поради високата му разтворимост и измиване от вода за напояване или валежи в плитки или груби почви.

B наличността при условия на суша или в почви с ниско съдържание на органична материя също е намалена поради съответно алкализацията и разграждането на органичната материя.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X