loader image

Стратегии за устойчиво управление на органичната тор

Устойчивото управление на оборския тор има няколко ползи за фермера и обществото, ако се извършва правилно. Органичната тор е ценен ресурс, но е източник, който идва с много предизвикателства и опасения за общественото здраве. Има обаче няколко налични стратегии за правилно боравене с животински тор

Интензификацията на животновъдството осигурява икономически ползи за селските общности; въпреки това има отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве най-вече поради неефективното управление на тора. Освен това синтетичните торове замениха ролята на животинския тор като основен източник на хранителни вещества за производството на земеделски култури. Въпреки че количеството на хранителните вещества в оборския тор се е увеличило с течение на времето, връзката на животновъдството и растениевъдството се е разпаднала, което е довело до излишък на хранителни вещества във фермата. По този начин управлението на оборския тор се е превърнало в предизвикателна област за много животновъди. Но устойчивото управление на оборския тор, което балансира производствените, икономическите и екологичните проблеми на генерирането, обработката, преработката и крайната употреба на оборския тор е от съществено значение. Разработването и внедряването на устойчиви технологии за управление на оборския тор за животновъдството изисква инвестиции на време и ресурси и стратегически подход, който често се простира отвъд вратата на фермата.

Какво представлява устойчивото управление на органичната тор?
Устойчивото управление на оборския тор се описва като ефективно събиране, съхранение, обработка и прилагане на хранителни вещества от оборския тор в растениевъдството, за да се използва потенциалната енергия, свързана с оборския тор, и да се сведе до минимум транспортирането извън обекта на потенциални замърсители и замърсяване на околната среда. Следователно, изборът на подходяща система за управление на оборския тор е от съществено значение за балансиране на приоритетите за производство на храни при широкомащабно животновъдство и за минимизиране на отрицателните екологични и социални последици.

Цялата статия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“. Абонирайте се тук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X