loader image

Наличност на мед (Cu) в почвата и ролята й за културите  

Медта (Cu) е основен микроелемент за растенията, участващ в няколко редокс реакции.
– Основен кофактор на много ензими.
– Както недостигът, така и излишъкът на мед силно ограничават развитието на растенията.

ФУНКЦИЯ
-> Медта е необходима за образуването на хлорофил, играейки жизненоважна роля за ефективността на фотосинтезата.
-> Активатор на няколко ензима, включително катализата на производството на витамин А.
-> От съществено значение за процесите на митохондриално дишане.
-> Участва в мобилизирането на желязото и сигнализирането на фитохормоните.
-> Роля в образуването на лигнин, съставна част от клетъчните стени.
-> Допринася за засаждане на семена, устойчивост на стрес и производство на полени.

   НАЛИЧНОСТ
– Концентрацията в почвата варира от 2 до 100 части на милион (ppm), със средна стойност около 30 ppm. По-голямата част от Cu в почвата не е достъпна за растенията.
– Концентрацията му в растителната тъкан варира от 5 до 20 ppm.
– Медта съществува в почвите като Cu2+ и по-голямата част от медта се абсорбира от растението в тази форма.
– Медта е най-неподвижният микроелемент в почвата, така че симптомите обикновено се появяват в млади тъкани.
– Наличността на мед се увеличава при рН на почвата под 7,0 и намалява при по-високо рН, поради фиксиране към почвените глинести минерали.
– Медта може също да се адсорбира към железни и манганови оксиди и да се утаи с карбонатни и фосфатни минерали.

Изображение: обобщение на факторите, влияещи върху наличието на Cu в почвата (илюстрирано от Content Farmers).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X