loader image

Адювантите повишават успеха от растителната защита

Те гарантират нейната ефикасност дори при неблагоприятни условия

Извеждането на растителната защита не е единственото, но несъмнено е сред най-важните мероприятия през вегетацията на културите. Успешното опазване от болести, неприятели и конкуриращи културното растение плевели има водеща роля при формиране на добива. Често неуспехите се дължат на лимитиращи фактори като кратки агротехнически срокове, неблагоприятни метеорологични условия (валежи, ниски температури, засушаване и т.н.), проблеми с техниката и други. Поради тези причини е от изключителна важност да се предприемат всички необходими мерки за повишаване на ефективността на използваните препарати, особено в случаите, когато са налице патогени, изпусната фаза на плевели или силно нашествие на неприятели и е необходима незабавна намеса, и максимално бърза ефикасност.
Какво можем да направим в тези случаи?
Възможностите за повишаване на ефективността при извеждане на растителна защита се свеждат до завишаване на препоръчителните дози, което може да доведе до силна фитотоксичност и негативен ефектили използването на продукти като добавка, които улесняват и подобряват проникването на използваните пестициди в растението (адюванти).
Какво представляват адювантите (прилепители)?
Адювант/прилепител (от латински “adiuvere” – допринасям, подпомагам) е спомагателна субстанция, която, добавена към работния разтвор, подобрява биологичната ефикасност на препаратите. Обикновено действието им се характеризира с изменяне на физическите качества и улесняване на клетъчното проникване на активната субстанция. Съществуват различни видове адюванти според тяхното предназначение (прилепители, сърфактанти, pH регулатори, лепила и др.) и механизъм на действие (молекулоносители, омокрящи агенти, pH коректори, антиразпенители и други).
Как действат адювантите?
Обикновено адювантите се явяват като преносител на продуктите използвани в работния разтвор (пестициди, течни торове и други), улеснявайки тяхното проникване през клетъчната мембрана, което допринася за по-бързото и лесно усвояване на активните субстанции и увеличаване на тяхната ефикасност. Начинът на действие на прилепителите се определя основно от състава им (алкохоли, органо-силикони, растителни масла, алкилови производни и др.). 

  1. Естери на мастни киселини (растителни масла) – взаимодействат с клетъчната мембрана, като по този начин изменят пропускливостта й и улесняват проникването на използваните агенти.
  2. Алкохоли – подобряват стабилността на пестицидите в работния разтвор. характеризират се с повишаване ефективността на хербицидите дори и при неблагоприятни условия (засушаване, високи и ниски температури, други).
  3. Алкилови производни и органо-силикони – изменят качествата на работния разтвор, намалявайки повърхностното напрежение и подобряват омокрянето при пръскане. Въздействат върху “избирателната пропускливост” на клетъчната мембрана и улесняват проникването на използваните агенти.
    Прилепителите намаляват повърхностното напрежение, подобряват прилепването и осигуряват равномерно разпределение на работния разтвор върху повърхността на растенията, като същевременнно намаляват риска от отмиване при валеж и силна роса. 

Цялата статия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“. Абонирайте се тук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X