loader image

Сходство и различие при плодовите червеи

Подобно на ябълковият, сливовият плодов червей развива две поколения годишно, а в някои години и частично трето. Зимува като възрастна гъсеница, в плътен пашкул, в основата на стъблата, в пукнатините на кората, в повърхностния почвен слой, под растителните остатъци, в плодохранилищата. Какавидира през пролетта при средна денонощна температура над 10°С. Какавидирането съвпада с бутонизацията на късните сортове.

Летежът на пеперудите при сливовия плодов червей е по-разтеглен.

Пеперудите имагинират през първата половина на април (около седмица преди пеперудите на ябълковия плодов червей). Летежният период продължава до края на юни. Пеперудите летят рано сутрин, при температура на въздуха не по-ниска от 13°С. Яйцата си снасят главно върху плодчетата, по-рядко по листата и клоните.

След излюпването гъсениците пропълзяват по плода в продължение на няколко минути и се вгризва под кожицата. В мястото се наблюдава отделяне на капчица смола. Гъсеницата започва да се храни, като издълбава ход в месото на плода, първоначално по посока на дръжката. По този начин се прекъсва притокът на хранителни вещества към плода.

Повредените плодове спират растежа си, оцветяват се във виолетово и опадват, често заедно с гъсениците, които продължават да се хранят. Когато плодчетата са малки, за да завърши развитието си, една гъсеница поврежда 2-3 плода. Продължителността на ларвния стадий е 24-30 дни. Изхранилата се гъсеница напуска плода и какавидира през юни-юли. Развитието на първото поколение протича средно за 35-40 дни.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X