loader image

Как ще се случи интегрирането на украинското земеделие в ЕС

Асоциацията „Украински клуб на аграрния бизнес“ съвместно с обществената организация „Украински център за европейска политика“ проведоха уебинар „Оценка на процеса на интеграция на селскостопанския сектор на Украйна в ЕС“

По време на уебинара бяха обсъдени основните предизвикателства пред земеделския сектор в процеса на присъединяване на Украйна към ЕС и прилагането на европейското право в националното законодателство.

Промените ще засегнат както аграрната политика като цяло, така и всеки земеделски производител. „За фермерите присъединяването на Украйна към ЕС ще означава не само големи субсидии на хектар земя и значителни средства, отделени за развитие на земеделието, но и нови задължения за производителите, отговорно бизнес поведение и трансформация на селскостопанския сектор.Освен това ще бъде не по-малко важно да се проведе разяснителна работа както относно предимствата за Украйна, така и относно печелившите позиции на ЕС от приемането на Украйна в европейската общност“, – отбелязва генералният директор на IMC, президентът на UKAB (2007-2021) Алекс Лисица.

Генералният директор на UKAB Роман Сластьон подчертава, че присъединяването на Украйна към ЕС ще изисква пълно адаптиране на украинското законодателство към правната система на ЕС, а блокът на аграрните промени е един от най-важните компоненти на този процес и ще включва доста голям обем на изпълнение на нормите и правилата на Европейския съюз.

Така заместник-министърът на аграрната политика и храните на Украйна Маркиян Дмитрасевич обяснява, че земеделците трябва да обърнат голямо внимание на европейския документ, озаглавен: „Обща аграрна политика“, който е набор от политики и действия, които държавите-членки на Европейския съюз имат в областта на земеделието и животновъдството. Това е необходимо, тъй като в момента напредъкът на европейската интеграция се оценява въз основа на Споразумението за асоцииране. И въпреки че за 2022 г., според ресурса на Правителствената служба за координация на европейската и евроатлантическата интеграция, Украйна демонстрира +12% в селското стопанство и +8% във фитосанитарните мерки, което е доста добър резултат в условията на война, но Споразумението не покрива всички изисквания, които ще бъдат поставени на Украйна в процеса на присъединяване, докато „Общата аграрна политика“ е по-актуална като изисквания.

Процесът на европейска интеграция включва откриването на преговорен процес, който ще започне с въпроси, които няма да се отнасят пряко до селското стопанство, но през това време ще е необходимо да се разработят конкретни преговорни позиции, базирани на самооценка и като се вземат предвид Оценките на Комисията за състоянието на интеграцията по клъстери, получени на срещата на върха Украйна-ЕС и на срещата на Европейската комисия с правителството на Украйна (те оценяват напредъка по 5-степенна скала от 2016 г. до първото тримесечие на 2022 г.: един за селскостопанския сектор и развитие на селските райони, три за безопасност на храните, ветеринарна медицина и фитосанитарен контрол и един за риболов). Преговорните позиции ще бъдат формирани в три групи:

Какво е съгласна да приеме Украйна без никакви възражения;
какво ще изпълнява, но са необходими време и финансов ресурс;
това, което предлага да отложи малко.

„На примера на законопроект № 5839 за регулиране в областта на ГМО виждаме, че някои нововъведения трудно ще се възприемат от участниците на пазара и ще изискват дълги и подробни дискусии. Освен това едно от основните неща в интеграцията на селскостопанския сектор е Европейският зелен курс, така че ще трябва да вземем предвид биоразнообразието, използването на агрохимикали и запазването на ландшафта.При приемането на всички тези аспекти си струва да се вземат предвид грешките на други страни, които вече са станали членки на ЕС. Въпреки трудния път обаче, земеделските производители трябва да помнят, че присъединяването към ЕС не е само пари и свободен пазар, но и върховенство на закона, стабилност на законодателството, което е изключително важно за адекватното развитие на държавата  като цяло и в частност на селскостопанския сектор.“ – подчертава Маркиян Дмитрасевич.

Според Любов Акуленко, изпълнителен директор на неправителствената организация „Украински център за европейска политика“, в момента Украйна има две или три години кредит на  доверие, когато е необходимо да се покажат силни позиции за фундаментални реформи, тогава ще бъде възможно за фермерите да поискат определени преференции или облекчаване на процедурата по присъединяване.

„Украйна също трябва да вземе предвид позициите на отделните страни членки по отношение на разширяването на ЕС. Те се разделят основно на четири групи: „активисти“ (Полша, Словакия, Чехия, Латвия, Литва, Естония, Австрия, Финландия, Италия, Унгария – но в случая с Украйна тук може да се очакват неочаквани развития), “ блокери“ (Франция, Холандия, България), „седящите на два стола“ (Испания, Португалия, Швеция) и страна, която е положително настроена към разширяването, но при определени условия и позицията й се променя в зависимост от обстоятелствата – Германия. Постоянно трябва да работим със скептиците, а в аграрната сфера трябва да работим и с Полша. Затова ще е необходим силен екип за преговори, който да осигури взаимно разбирателство за много години в стабилен състав. Minagro трябва да осъзнае какво очаква сектора, да разбере целия списък от задачи, за чийто подробен анализ е необходимо привличането на европейски експерти. И най-важното е да се оценява строго и реалистично“, добавя Любов Акуленко.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X