loader image

Желанието за постигане на висока млечност трябва да е с мярка

Доц. д-р Пламен Георгиев

При отглеждане на кравите една от целите е да се добива максимално количество мляко. Ясно е, че ако очакванията не се оправдаят последствията за фермера са изключително негативни. И обратното, нерядко доходите от продаденото мляко са източник за развитие и прогрес.
Факторите, от които зависи млечната продуктивност са много. Преди всичко те са от биологично естество и зависят от генетичните заложби, продуктивността на животните, тяхното здравословно състояние, кондиция, охраненост, начин на експлоатация и т. н. По този въпрос има изписани безброй страници.
Тук ще се постаря да припомня няколко фактора, оказващи влияние върху млечната продуктивност при кравите, които са особено актуални за нашата действителност.
Има една поговорка която гласи „Три пъти мери, един път режи”. Пренесено към нашата тема, това би могло да бъде перифразирано по следния начин – Фермите трябва да се правят по мярка! По мярка на животните, на условията, на базата, на региона, на капитала с който се разполага и т. н. Първата и основна предпоставка не само за получаване на повече мляко, но и въобще за успех във всяко едно животновъдство е тясното сътрудничество, взаимодействие и съвместимост в работата между проектанти, инвеститори, фермери, централна и местна власт, гледачи и разбира се ветеринарни лекари. Получаването на мляко е един технологичен процес, със своята специфика. Заложените още в проекта грешки, по-късно тежат завинаги!
Изграждането и стопанисването на успешна ферма е продукт от колективни усилия, познания, умения и подкрепа, едно решение изискващо съвременна компетентност, а не индивидуална авантюра на собственика й!
Често амбициите фермерите са да имат най-млечните крави! Известно е, че млечността се определя от генетичните заложби. В своята история хората селектират животните и създават породи за мляко, за месо или комбинирани. Качеството на самите производствени единици – индивидите и тяхната породна принадлежност определят потенциала, който може да бъде достигнат. Нерядко именно тук се стига до крайности и напразни надежди. Стремежът на много стопани и вносители е да закупят най-вископродуктивни животни от чужбина, независимо от цената, като по този начин те си „гарантират” успеха. И с това проблемът би трябвало да бъде решен. „Чужденките” обаче не винаги се приспособяват към новите условия – климат, технология на отглеждане, хранителен режим и болести. Те изненадват! Възникналите трудности в редица случаи напълно компрометират усилията и направените сериозни инвестиции.
Когато се избират животни за внос, освен всичко друго, е необходимо да се преценят конкретните условия, при които те се отглеждат до момента на покупката и в каква степен тези условия съответствуват и са сходни на онези, които ще се предложат на новото място. Колкото разликата в това отношение е по-голяма толкова и евентуалните проблеми биха били по-значими! Най-високопродуктивните крави са чувствителни към жегите и високите температури, изискват зелени фуражи или сено целогодишно, непригодни са за дълги ежедневни преходи!
Получаването на повече мляко е възможно единствено при адекватен хранителен режим. С особена значимост е енергийната обезпеченост на дажбата. Най-критични са първите 50-80 дни след отелването. Дори максималното количество храна, което може да бъде прието, не покрива потребностите. Съществуващият дефицит е неизбежен. Целта е той да бъде по-краткотраен и не толкова задълбочен. Необходимото голямо количество концентрати, трябва да бъде балансирано със съответните груби и зелени фуражи. Храненето на една високопордуктивна крава не е само изкуство, то е съдба, дори оцеляване.
Тъй като сама по себе си рекордната млечност е неестествена, то прибавянето на специални премикси, добавки, стимуланти и т. н. е неизбежно условие за оцеляване на тази „изкуствена система” – високопродуктивната крава. Всичко това налага контакти и взаимодействие с индустрията и фармацефтичната промишленост. Закупуването на съответните продукти не е самоцел!
Безусловно, желаното количество качествена продукция може да се получи единствено от здрави животни. Състоянието на отделното животно се разглежда като отражение на статуса на цялото стадо! Обратното също важи в пълна сила.

Цялата статия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“. Абонирайте се тук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X