loader image

Решение на често срещани проблеми

Често при доенето на крави с много голямо виме или такива с много малки и къси цицки се появяват проблеми с всмукване на въздух от доилните апарати или при захващането  Бернд Шайбел дава съвети как да се справим с проблемите

Profi

Животновъдите често се оплакват, че кравите от някои породи имат къси или много тесни цицки и прекалено голямо виме. Това е причината доилните апарати лошо да се захващат и млякото трудно да се дои. Да достигнеш оптимално разположение на апарата при подобна форма на вимето практически е невъзможно.
Ако в края на доенето задните четвъртини от вимето се сближават, то цицките така се сближават, че горните гумени части на доилния апарат се трият една в друга. Вследствие на това гумените части така се дърпат една друга, че доилният апарат започва да засмуква въздух, съска и в крайна сметка чашките се откачат и падат. Това води до нарушаване на вакуума и до стрес на кравите.
Гумените накрайници винаги са компромисно решение. Според новите изследвания върху 5800 крави от порода Холщайн, диаметърът на цицките варира между 18 и 36 мм. Дължината също варира – между 2 и 9,5 см.
С тези показатели много от цицките не могат да достигнат нужната оптимална дължина между 4 и 7 см. При цицките, които са по-къси от 4 см, контактната повърхност между тях и гумата на доилните чашки е прекалено малка, за да се осигури достатъчен захват.
При оборно отглеждане за проблемните животни могат да се подберат специални доилни апарати с подходящи по размер чашки.
В доилните зали изборът на доилни чашки е компромисно решение, тъй като с един и същ апарат трябва да се доят много крави с различни по размер вимета.
Има и такива доилни апарати, които могат да захващат и тесни цицки, но като правило те имат друг недостатък – при тях е доста ниско качеството на издояване. Тъй като кравите с неправилна форма на вимето и цицките не са чак толкова много, то е икономически неизгодно да се сменя доилния апарат.
Заради честите случаи на близко разположени цицки на задните четвъртини на вимето някои производители са готови да пуснат на пазара специални доилни апарати за тези крави. Такъв е случаят с модела с 300 милилитров колектор от WestfaliaSurge Classic E. Там тръбите за задните четвъртини са разположени по-близо една до друга в сравнение с предишния модел. По подобен начин са разрешили проблема и в DeLaval с помощта на трапецовиден доилен апарат HarmonyPlus.
По-добър захват на доилните чашки. Въпреки усъвършенстванията на доилните апарати не всички по форма вимета и не всички размери цицки са пригодни за машинно доене. Споменатите проблеми могат да бъдат разрешени или поне да се намали тяхната роля с помощта на добър обслужващ персонал.
Можете да си помогнете със следните начини:
използвайте меки шлангове за мляко: късите шлангове за млякото между чашките и колектора трябва да са много меки и гъвкави, за да могат да се приспособяват. Късите шлангове трябва да са с дължина не по-малко от 160 мм.
В доилните чашки да се поставя гумен уплътнител с малка чашка. В стадата, където има крави с къси и тънки цицки трябва да се използват гумени уплътнители с малък диаметър, за да могат чашките добре да прилягат към основата на цицките. При избора на гумените уплътнители трябва да се изхожда от средния размер на цицките в стадото. Редовно трябва да се измерва диаметърът на цицките с помощта на измерителен шублер.
Не струпвайте първотелките преди доене: ако при юниците се появят съществени проблеми по време на доене, не ги оставяйте да чакат в доилната зала докато отново им поставите апарата. Издоите първите няколко струйки мляко и веднага поставете доилния апарат. Ако животните са неспокойни и се опитват да махнат доилния апарат, опитайте се да го поставите отново. Ако това не помогне, затоплете чашките с топла вода. Най-често до третия път нещата се получават.
Цицките, които са насочени навътре трябва да се доят с кръстосани чашки, ако цицките са събрани към средата, то доилните чашки трябва вържат една към друга със здрава връзка.
Може да се постъпи и по-просто, като доилните чашки се наденат „на кръст“. Това има и своите предимства:апаратът няма да засмуква въздух и се гарантира пълното издояване на четвъртините, тъй като натоварването променя сцеплението и повдигат вимето.
При животните, при които по време на доенето апаратът всмуква въздух, доенето трябва да става изключително ръчно. Всмукването на въздух има негативен ефект, тъй като се получава ефектът на пулверизатора, а така също и се получава ациклично колебание на вакуума.
Да уплътним с помощта на кърпа: при много тесни и къси цицки гуменото чорапче не може плътно да ги обхване. Тогава доилния апарат засмуква въздух. Често за уплътняването на доилния апарат се използва памучна кърпа, която се поставя в доилната чашка в основата на цицката.
Отделните четвъртини да се доят по единично: когато вимето е прекалено голямо или със стъпаловидна форма можете да доите първо едната половина от вимето, а после другата.
Специален доилен апарат за голямото виме: независимо от оборудването голямото виме се дои трудно. Ако всички изброени методи не помагат, но животното е с ценни качества и трябва да се запази може да закупите специален доилен апарат с много дълги шлангове или специално гумено чорапче с елестична главичка.
Половината от цицките са твърде къси
Всяка втора крава от Черно-шарената порода има твърде къси цицки. Ето защо механизираното доене при тях е твърде сложно. До тези изводи е достигнала д-р Кати Граф от Висшата школа за техника и икономика в Дрезден. В рамките на това изследване в продължение на 14 месеца се измервани параметрите при 2109 крави от Холщайн от седем стопанства.

Цялата статия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“. Абонирайте се тук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X