loader image

Нов доклад на EFSA показва, че животните в ЕС отговарят на регламентите за ветеринарните лекарствени продукти

Последният доклад на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) относно наличието на остатъчни вещества от ветеринарни лекарствени продукти и определени субстанции в живи животни и животински продукти показва отново, че животновъдите предприемат необходимите стъпки за спазване на регламентите на ЕС относно употребата на ветеринарни лекарствени продукти. Процентът на несъответстващите проби през 2021 г. е по-нисък в сравнение с предходните години.

През 2021 г. всички държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Обединеното кралство, са докладвали в рамките на мониторинга на остатъчните вещества общо 621 205 проби. Законодателната рамка на ЕС определя максималните граници, разрешени в храните и програмите за мониторинг за контрол на наличието на ветеринарномедицински продукти в животни, отглеждани за производство на храни, и животински продукти, както и максималните нива на остатъци от пестициди във или върху храни и фуражи за растения и животински произход и наличието на определени замърсители в животинските продукти. Като цяло имаше само 0,24% несъответстващи проби – почти никакви – от 351 637 целеви проби през 2021 г.; тенденция, наблюдавана през последното десетилетие. Това подчертава, че появата на остатъци почти не съществува и винаги се открива от компетентния орган, който премахва тези продукти от пазара, гарантирайки безопасността на храните на ЕС.

Този доклад е ясна и изчерпателна демонстрация на ангажимента на европейските животновъди да гарантират безопасността на хранителната верига и защитата на общественото здраве.

„Това е положителна тенденция, която показва, че животновъдите в ЕС поемат сериозно отговорността си да гарантират безопасността на хранителната верига. Положителните новини по-трудно преминават през медийната стена, но това трябва да се подчертае повече, също и с решение на ЕС.  Това допълнително ми демонстрира критичното значение на запазването на европейски животновъден сектор и избягването на европейски политики, водещи до намаляване на броя на производителите в Европа“, каза Мигел-Анхел Хигера, председател на Работната група за здравеопазване и хуманно отношение към животните на Копа-Кожека.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X