Земеделие в бъдещето — подкрепа за продоволствената сигурност и европейската картофена промишленост от космоса

ЕС е вторият по големина производител на картофи в световен мащаб, като продукцията възлиза на повече от 53 милиона тона, събирани всяка година. Освен това ЕС заема първо място, когато става въпрос за количеството картофи, консумирани на глава от населението. За една година всеки европеец консумира средно почти 90 кг картофи. Такива хранителни навици допринасят положително за размера на пазара на картофи. Оценявано на около 12 милиарда евро, отглеждането на картофи представлява 3,1 % от общата стойност на селскостопанската продукция на ЕС.

Днес картофената промишленост е изправена пред различни предизвикателства, които поставят земеделските стопани на изпитание. На първо място, изменението на климата оказва влияние върху метеорологичните модели, което от своя страна води до значителни загуби на култури и в крайна сметка застрашава дългосрочната устойчивост на картофената промишленост. Освен това земеделските стопани трябва да защитават културите си от опустошителни болести, които се превръщат в нарастващо предизвикателство с намаляването на употребата на химически продукти в селското стопанство. И накрая, като се има предвид, че картофите са основна и достъпна храна, търсенето се очаква да нарасне през следващите десетилетия. Сега повече от всякога селското стопанство трябва да стане интелигентно и цифрово, за да се гарантира свят с продоволствена сигурност.

Какви са предизвикателствата, пред които е изправена картофената индустрия?

В доклада на IPCC от 2021 г. се посочва, че отрицателните последици от изменението на климата ще се засилят през 21-ви век, засягайки природата, екосистемите и човешките дейности. Последиците от изменението на климата вече са видими, с все по-чести горещи вълни, рекордни температури и суши, както се наблюдава в Европа през миналото лято например. Тези явления застрашават европейските селскостопански дейности, и по-специално отглеждането на картофи. Картофите са чувствителни към внезапни температурни промени и са силно засегнати както от липсата, така и от излишъка на вода. Поради това те са значително засегнати от проявите на изменението на климата, като повишаване на температурите, които причиняват повишено изпарение и изчерпват водата в почвата, но също така и от редуването на по-интензивни влажни периоди и суши.  Но изменението на климата не е единственото предизвикателство за картофената индустрия. Болестите, особено гъбните, които се появяват при топло влажно време, могат да унищожат реколтата в рамките на няколко дни след инфекцията.

Сателитите на „Коперник“ предоставят информация за опазване на отглеждането на картофи

Като крайъгълен камък на усилията на ЕС да наблюдава Земята, „Коперник“ играе важна роля в прехода към „по-интелигентно“ селско стопанство. Хранително-вкусовата промишленост може да разчита на подкрепата на „Коперник“, когато става въпрос за справяне с тези предизвикателства. Спътниците „Сентинел-1“ и „Сентинел-2“ на „Коперник“, посветени на събирането на изображения с висока разделителна способност за наземни услуги (т.е. растителност, почва, водна покривка, вътрешни водни пътища и др.), спомагат за смекчаване на много от предизвикателствата, пред които е изправена промишлеността, като мониторинга на болестите и здравето на почвите. В сравнение с традиционните техники за мониторинг на културите, които са времеемки и ресурсоемки, данните, предоставени от сателитите Sentinel, дават на фермерите своевременен и актуален преглед на физическите и географските параметри за техните полета и култури, което им помага да вземат информирани решения. Благодарение на данните от „Сентинел“, предоставени от „Коперник“ и достъпни на пълна, свободна и открита основа, земеделските стопани могат да вземат по-добре информирани решения, които ще подобрят ефективността на техните практики и ще увеличат добивите им.

Като използват пълния потенциал на висококачествените данни, предоставяни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“, както и политиката на „Коперник“ за свободни и отворени данни, доставчиците на услуги и разработчиците успешно разработиха различни продукти и услуги с цел подпомагане на производителите на картофи при мониторинга на техните полета.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини