loader image

Инвертиран сироп

Това може, но най-добрата помощ за пчелите е добро жилище и добра паша

Горан МИЛЕНКОВ, София
Не са малко споровете доколко с него помагаме на пчелите. За изясняване на въпроса предлагам да изясним химичните процеси протичащи при получаването му и доколко е полезен за пчелите след преработката във вид на мед. За сравнение ще използвам преработката на нектара.
Пчелите изсмукват нектар от цветовете на растенията, като непрекъснато отделят ензими, които се смесват с нектара в медовото стомахче. Под действието на ензима инвертаза захарозата се хидролизира до глюкоза и фруктоза.
Част от този хидролизиран нектар остава и като храна за собствени нужди. Заедно с ензима инвертаза се отделя и амилаза. Тя хидролизира нишестето и други подобни захари.
Активността на инвертазата зависи от интензивността на нектароотделянето, климатичните условия и сезона. Когато отделянето на нектар е обилно и пашата е близо до пчелина, пчелите бързо напълват медовото стомахче и веднага го внасят в кошера. В този случай отделните ензими са в по-малко количество съответно те ще бъдат по-малко и в меда.
При умерено и слабо нектароотделяне, пчелите посещават повече цветове, по-дълго време преработват нектара и количеството ензими се увеличава. Нектарът е воден разтвор от захари и обикновено съдържа смес от захароза, глюкоза и фруктоза. Има растения, които съдържат само глюкоза и фруктоза, а други и захароза.
НЯМА ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ПЧЕЛИТЕ СЕ ВЛИЯЯТ ОТ РАЗЛИКА В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗАХАРИТE ПРИ ОТДЕЛЯНЕ НА ЕНЗИМИ
Ако нектарът съдържа само глюкоза и фруктоза, да не отделят ензими, а при наличие на захароза да отделят според процентното му съдържание.
Явно отделянето на ензими при пчелите не се влияе от това какви са захарите в преработваемия продукт. Определено обогатяването на нектара не само от пчелите събирачки, но и от приемачките има и друга цел.
А това е сигурна ензимна хидролиза на захарозата и недопускане на киселинна такава, при която задължително се получава хидроксиметилфурфурол, (ХМФ) който е отровен за пчелите и хората. Второ обогатяване с максимално количество ензими, които имат чисто белтъчен състав и напълно преминават в готовия продукт мед.
МЕДЪТ КАТО ГОТОВА И ОСНОВНА ЗИМНА ХРАНА
за пчелите трябва да съдържа основно захарите във вид на глюкоза и фруктоза и минимално количество ензими. Храна, с която пчелите са се приспособили да се хранят и съществуват от хилядолетия.
ИНВЕРТИРАН СИРОП
Получава се от вода, захар и малко мед, при загряване до определена температура и време. Скоростта на реакцията зависи от времето, концентрацията на ензимите, температура и някои други фактори.
В пчеларска енциклопедия е записано: „Трудно кристализираща смес от еднакви количества глюкоза и фруктоза, която се получава при ензимна или киселинна хидролиза на захарозата.
При киселинната хидролиза на захарозата в зависимост от температурата и продължителността на нагряването се образуват различни количества ХМФ в резултат на разпадането на получената фруктоза”. Шкендеров – Иванов пишат „Инвертираният сироп в зависимост от условията на хидролиза съдържа над 50-100 mg% ХМФ при допустимо 2 mg %. Подхранването на пчелите с този сироп, ХМФ преминава в получения мед. Ако са подхранени с обикновен захарен сироп, количеството на ХМФ е незначително. Малка концентрация на ензими, дълго време за хидролиза, много ХМФ.
Погрешно е схващането на пчеларите привърженици на инвертиран сироп, че помагат на пчелите с този вид храна т.е. по-малко износване на пчелите. Преработката на сироп и нектар има двойно значение, хидролиза на захарозата и обогатяване на меда с ензими. Ако приемем хипотетично, че пчелите ще пренесат инвертирания сироп и складират в килийките без да отделят ензими, то полученият мед ще съдържа само глюкоза, фруктоза и ХМФ храна, която не е добра за пчелите.
Няма животно на земята, което при хранене – приемане на храна да не отделя слюнка т.е. вещества, които спомагат за разграждане и усвояване на храната. Пчелите не правят изключение. Вторият вариант е пчелите да усвояват инвертирания сироп, като отделят ензими.
Полученият мед ще съдържа глюкоза, фруктоза, ензими и ХМФ. В този случай ние не им помагаме, щом пчелите отделят ензими и се износват. Изводът е: правенето и използването на инвертиран сироп е непознаване биологията и храненето на пчелите. Най-добрата помощ за пчелите е добро жилище и добра паша.

Предишна статияТретиране с билки
Следваща статияВръзване за колче

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X