loader image

Carbonsafe влезе в одитна процедура за валидиране на своята Методология за издаване на въглеродни сертификати

Водещият съдружник в EARTHOOD д-р Кавирадж Сингх пристигна в България заедно с неговия екип, за да извърши одитна мисия за валидиране на методологията и верифициране на програмата CARBONSAFE.

Earthood е глобален лидер в областта на верификация на въглеродни проекти с над 12 международни акредитации, притежава 5 глобални офиса – във Великобритания, Бразилия, Турция, Индия и др., както и екип от над 60 експерти и одитори, които контролират над 2 000 проекта за компенсиране на въглеродни емисии.

Carbonsafe е българската програма за въглеродно земеделие със собствена методология, която работи с един единствен консервативен и научнообоснован подход за количествено определяне на органичен почвен въглерод (SOC), който включва: агрономическа преценка за пригодност на земеделските стопанства, специален протокол за геореферирано почвено пробовземане с автоматична сонда в три дълбочини, лабораторен анализ на физикохимични показатели на почвените проби, посредством акредитирана лаборатория и изготвяне на индивидуална стратегия за прилагане на научнообосновани, добри земеделски и агролесовъдски практики, както и разработване на индивидуални технологични карти за въглеродно земеделие.

Българската методология, която е в процес на  валидиране, носи името CARBONSAFE и е регистрирана търговска марка  с патент за изобретение и полезен модел. С господин Сингх разговаряме в офиса на AGviser, компанията, част от която е въглеродната програма Carbonsafe в Пловдив.

Господин Сингх, добре дошли в България! Разкажете ни за Вас и за целта на посещението Ви в България.

Представлявам компания Earthood, която е една от най-големите компании за одитиране на въглеродни офсети в света. Ние правим одити в цял свят за различни програми и регистрации. Сертифицирали сме над 2000 компании в сферата. Нашата работа е да гарантираме, че въглеродните кредити, които се издават са реални и следват необходимите процедури.

Вече имахте възможността да се запознаете с българската програма за сертифициране на въглеродни кредити Carbonsafe. Какво е мнението Ви?

Пристигнахме в България, за да проведем този одит. Нашата задача е да гарантираме, че въглеродните кредити, които Carbonsafe ще издава на земеделците са автентични и реални и няма двойно отчитане. В момента работим върху валидиране на методологията. Следваща стъпка е верифицирането на кредитите, издавани от Carbonsafe.

В земеделието съществуват много възможности за намаляване на парниковите емисии, както и за улавяне на въглерод от атмосферата. Точно това предлага Carbonsafe на земеделците. В България Carbonsafe вече е стартирал проекти и в момента ние одитираме тези проекти. Това е една напреднала технология в сектора и вярвам, че много български фермери ще се възползват от нея и от програмата на Carbonsafe.

Наистина, български фермери вече са участници в програмата Carbonsafe и много други вече имат интерес към нея. Но всичко това е ново за българското земеделие.  Колко голям ще стане този пазар?

Светът върви към постигане на целите на Парижкото споразумение. ЕС е определил цел да стане въглеродно неутрален до 2050 г. Земеделието има голяма роля в постигането на тази цел. Затова аз лично смятам, че въглеродното земеделие има голям потенциал в България. Не само за подобряване на земеделските практики, но и за да се генерират въглеродни кредити, които ще помогнат на българските фермери да имат допълнителен доход. Очаквам с нетърпение да видя повече такива проекти в България, тъй като нейната икономика е дълбоко свързана със земеделието.

Коментар на екипа на Карбонсейф ООД: Съвсем скоро българските земеделци ще могат да получават реални пари за участието си в програмата на Carbonsafe. Процесът на верификация ще гарантира, че сертификатите, които ще издаваме ще бъдат непоклатими в очите на регулаторните органи и неатакуеми по отношение на зеленото измиване. Това е опасност, за която земеделците трябва да внимават и нашият съвет е да се доверяват само на компании с безупречно име и надеждни методи на измерване.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X