loader image

Ще продължи ли износът на слънчоглед от Украйна?

Традиционно Украйна е специализирана в износа на растителни масла, заемайки водеща позиция на световния пазар. Логистичните затруднения с износа на олио обаче доведоха до рязко увеличение на износа на слънчоглед. През 2021/22 г. това беше приемливо за страната, като се има предвид рекордната реколта от слънчоглед и големите запаси от непродаден слънчоглед поради спирането на много заводи.

Но през новата 2022/23 МГ високият износ на слънчоглед, който според UkrAgroConsult може да бъде повече от 2,2 милиона тона, на фона на ниска реколта, може да предизвика редица проблеми за някога ефективната и печеливша индустрия за производство на олио.

Високият износ на слънчоглед представлява особена опасност за работата на маслобойните предприятия, които могат да се сблъскат с недостиг на слънчоглед и невъзможност за работа на заводи. В допълнение, Украйна може постепенно да загуби първата си позиция в световния износ на слънчогледово масло.

Ето защо въпросът за регулиране на износа на слънчогледово семе от Украйна е доста актуален.

На 24 февруари Върховната Рада прие Закон № 8274, който променя процедурата за изчисляване на износните мита за редица продукти, включително слънчоглед.

Според закона не могат да се изнасят стоки на цена, по-ниска от определената от съответното ведомство. Най-вероятно цената ще се определя от Министерството на икономиката веднъж месечно. Съгласно закона цената се определя въз основа на борсови котировки за самия продукт или за суровини, тъй като законът регулира и цените на преработените продукти.

В случая със слънчогледа ценообразуването на базата на борси ще бъде трудно, тъй като няма реални ценови борси, търгуващи със слънчоглед или масло. Тази борса може да бъде борсата на CME Group, но сега има много неясноти с установяването на цени, база за доставка, показатели за качество и много други, пише UkrAgroConsult.

Разбира се, въвеждането на закона ще доведе до нови тенденции.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X