loader image

Земеделците очакват реалното начало на Кампания 2023

До 20 март е на обществено обсъждане проектонаредбата, след като тя бъде официално публикувана, ще се пусне и наръчникът към фермерите

Важно – всички трябва да се регистрират в СЕУ на Държавен фонд „Земеделие“

Очаква се почти месец закъснение, което се очаква да бъде компенсирано

Диана Ванчева

На 1 март трябваше да започне селскостопанската кампания за 2023 година, но както виждаме всичко е още само на теория, а на практика е суша, така че земеделските производители трябва да се въоръжат със силна доза търпение и да чакат.

Вярно е, че настоящата 2023 година е по-специална, по-различна и по-нова, защото е стартова за новия програмен период на ОСП и Стратегическите планове,  но сегашното явно наложило се административно забавяне, успоредно с новостите, които предстоят, вече започва да изнервя обстановката и да изостря страстите.

Фермерите твърдят, че очакват не особено спокойна кампания и по други причини. Животновъдите преди дни категорично заявиха, че нищо не им е ясно за нея, а и експертите не можели да ги посъветват как и за какви интервенции ще кандидастват.

В тази обстановка Стратегическият план на страната ни, умуван и сглобяван от не един и два министерски кабинета в МЗМ, започва да събира все по-голямо недоверие и с всеки изминал ден се засилва натискът за неговото отваряне, преразглеждане и коригиране. Това са направили между другото и други 7-8 държави, а  дори се очаква те да станат и повече, заради вече видимо налагащи се промени, които са свързани с инфлацията и бюджетите на предвидените интервенции.

Със забавянето на старта на кампанията се очаква, че е логично и сроковете да се изместят, и то почти с месец и краят на кампанията от 15 май да отиде към началото на юни.

Единственото успокойтелно нещо е, че поне ДФЗ публикува  индикативен график, за да се успокоят всички и да знаят кога евентуално да очакват средствата си за 2022 г.

Що се отнася до кандидатстването за основното базово плащане, което е всъщност предишното директно плащане, то  ще бъде регламентирано в проекта на наредбата, която е подложена на обществено обсъждане до 20 март.

Фермерите с нетърпение очакват и новия наръчник за кандидатстване за тези средства, за който  документ от МЗм ги  уверяват, че няма да е е много по-различен от миналата година, но пък не може да бъде публикуван преди да е пусната официално заповедта за наредбата.

.Какво трябва да знаят още фермерите

За първи път  Държавен фонд „Земеделие“ ще проверява дали са спазени всички изисквания за активен земеделски стопанин. Това ще става на ревизия, стъпила на данните от годишните отчети за дейността за предходната година, подадени в НСИ, и годишните данъчни декларации, подадени в НАП, което обяснихме преди дни.

Да припомним, че съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката всички физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност, са длъжни да предоставят на НСИ годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.

От 1 март земеделските стопани, регистрирани като фирми или еднолични търговци вече могат да подават данъчните си декларации по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. До края на март тече 5% отстъпка. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа е 2 май.

По силата на Закона за корпоративното подоходно облагане и  Закона за данъците върху доходите на физическите лица юридическите и физическите лица заедно с годишната си данъчна декларация подават и въпросния годишен отчет за дейността – в срок от 1 март до 30 юни 2023 година.

Важно е да се знае и това, че от тази година всеки земеделски производител трябва да се регистрира в  Системата за електронни услуги – СЕУ, на ДФЗ. Това вече е задължително изискване по силата на промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители, в сила от 01.01.2023 г.

Всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат тази регистрация в СЕУ, където ще се осъществява  цялата комуникация между администрацията и бенефициерите по отношение на подпомагането.

В личните профили на земеделските производители ще бъде налична информация за интервенциите, по които са кандидатствали, уведомителните писма, както и много други географски и финансови справки, казват от фонда.

Те обясняват, че регистрацията в Системата за електронни услуги (СЕУ) е лесна и бърза – от началната страницата на Системата за електронни услуги https://seu.dfz.bg/drupal/, секция „Потребителски панел“, откъдето се избира „Вход/Регистрация“ и под полето за въвеждане на потребителско име и парола, трябва да се избере „Заявка за регистрация на потребител“, след което земеделският стопанин въвежда своите лични данни.

Последната стъпка е „Връзка с бенефициент“, където се въвежда уникален регистрационен номер (УРН) на кандидата в ИСАК.

Потвърждението на регистрацията се извършва лично в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“.

За улеснение, в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49

са публикувани видео ръководства за регистрация и работа със системата, a за допълнителна информация потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“.

Регистрацията в СЕУ може да се извърши и на място в Областна дирекция „Земеделие”, в Общинските служби по земеделие в областта, както и в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X