loader image

Плащания за земеделците, които предстоят до края на март

В периода между 10 и 31 март производителите на плодове и зеленчуци могат да очакват плащания по схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци”, сочи Индикативния график за плащанията към земеделските стопани за Кампания 2022 г., които приключват до 30 юни, информират от ДФ „Земеделие“. Сроковете за доказване на реализираната от стопаните продукция за Кампания 2022 бяха удължени до 8 февруари тази година заради надграждане на електронните система на фонда.

От 20 март до 10 април пък се очаква изплащането на средства по мярка 10 „Агроекология и климат“ по направления „Традиционни практики за сезонна паша – Пасторализъм“, „Контрол на почвена ерозия“, „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“.

Растениевъдите ще получат подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ в периода 20 май – 10 юни, допълват от ДФЗ.

До 20 март пък се очаква плащането за тютюнопроизводителите, които трябва да получат преходна национална помощ за референтния период 2007-2009 г. Ставките за отделните сортови групи тютюн са определени със Заповед на министъра на земеделието. Те остават същите както за предходните две години, тъй като одобреният бюджет по схемата за Кампании 2020-2022 е един и същ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X