loader image

Доброто осветление също спомага за повече бройлери и яйца

Различните цветове влияят по определен начин върху поведението на птиците: червеното и оранжевото повишават яйцеснасянето

Дори здравата птица губи от теглото си, а понякога и загива, ако я оставите да живее в пълна тъмнина. Но възниква въпросът: кои типове системи на осветление са оптимални за птицефермите. Дневната светлина се получава в резултат на налагането на различни цветове. Години наред учените се опитват да определят как един или друг цвят от спектъра влияе на състоянието и апетита на птиците. Пилетата например реагират различно на осветление с различен цвят. Поведението им може да се манипулира, като се използват спектри с голяма дължина на вълната, такива като червен, оранжев, жълт, зелен или син. Осветеността се измерва в луксове (lx). При отглеждане на подрастващи птици осветеността трябва да бъде доста висока – около 30 lx, за да могат пилетата да намират храната и водата. Няколко дни след зареждането птиците привикват към помещението и интензивността на осветление може да бъде намалена. В края на производствения цикъл осветеността може да бъде намалена до 5 lx, което ще предизвика намаляване активността на птиците и спестява електроенергия.
Осветеността на птицевъдните помещения варира в широки граници. Тя зависи от количеството лампи и от тяхната отдалеченост от птиците. Необходимият брой лампи се изчислява, като се изхожда от следните нормативи: при използването на флуоресцентни лампи – 0,8-1 ват/кв. м, а при обикновени лампи – 3 ват/кв. м.
ВЛИЯНИЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА ВЪРХУ МЕСТНАТА И ЯЙЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ
Птиците, живеещи в естествени условия, са много чувствителни към сезонните промени в околната среда. През зимата светлинният ден е доста кратък и това води до намаляване на яйценосността и прираста. Едва през пролетта с увеличаване на светлинния ден продуктивността на птиците започва да нараства. Младите птици реагират не толкова на осветеността, колкото на продължителността на светлинния ден. Когато неговата продължителност е по-малка от 11 – 12 часа, се задържа половото съзряване на птиците, а в резултат намалява яйчната продуктивност. Това явление е обусловено от дейността на хипофизата (малка жлеза в мозъка на птиците). Под въздействие на светлината хипофизата започва да изработва хормони, стимулиращи половото развитие и яйценосността на птиците.
Ето защо оптималното осветеност е много важен фактор при отглеждането на подрастващи птици
Неслучайно осветеността в птицевъдните помещения е предмет на широко обсъждане. Най-известните птицевъдни фирми прилагат в инструкциите и ръководствата си собствени продукти, които се различават в една или друга степен.
Нека разгледаме принципа на действие на най-разпространените осветителни тела.
Флуоресцентната лампа не работи постоянно, тя пулсира в зависимост от захранващия я ток. При преглед на забавен ход може да се види, че пулсацията е 100 пулса в минута и предизвиква стробоскопичен ефект (ефект на блещукане). За разлика от птичето, човешкото око не може да различи тези бързоповтарящи се светлинни импулси. Изследвания показват, че
честотата на пулсации влияе върху поведението на отглежданите птици
Този ефект зависи от типа и продължителността на използваната осветителна система. Пулсацията се засилва при използването на димер (реостат за регулиране на силата на светлината на лампата), при това при лампи, излъчващи късовълнова светлина, пулсацията е доста по-висока от дълговълновите.
Лампите с честота на пулсация над 26 000 Hz не оказват отрицателно влияние върху птиците, тъй като са извън рамките на възприемане на птичето око. В комбинация със стробокопичния ефект силната осветеност може да доведе до това птиците да избягват участъците, които са непосредствено под лампите и те да ги ползват само за изпражнения. Особено опасно е това през зимата. Когато в птицевъдното помещение има висока влажност и е студено, участъците с натрупани изпражнения може да станат източник на амонячни изпарения. В най-лошия случай тези участъци постепенно се съединяват и се превръщат в широка лента от влажни изпражнения. Явлението може да се открие в птицевъдни помещения с дълговълнови лампи.
Птицевъдите започнали да използват късовълнови лампи и като че ли решението било намерено. Но тъй като при тези лампи се наблюдава стробоскопичен ефект, те бързо губят популярност. Птицевъдите открили, че ако отдолу към лампата се прикрепи отражател, не се появяват участъци с натрупани птичи изпражнения. В момента се разработва нов вид лампи, с които може да се замени старият вид.
Натриевите и цветните системи на осветление през последните години придобиват все по-голямо разпространение по света. Най-често натриевите лампи представляват система от две лампи: едната с мощност 50 вата, а втората – 70 вата, които са закрепени към един патрон. Те може да се включват поотделно, получавайки 50 – 70 вата, а заедно – 120 вата. Тези лампи имат излъчване почти изцяло в спектъра на жълтата линия, нямат блещукащ ефект, а интензивността на осветеност е както при обикновените тръбести луминесцентни лампи.
Монохроматичните лампи с различно осветление позволяват по-добре да се управлява поведението на птиците. Червените монохроматични лампи намаляват агресията и канибализма при свободноотглежданите носачки. Синьо-зелените лампи влияят благотворно върху увеличаване на теглото на бройлерите. Зелените монохроматични лампи се препоръчва да бъдат използвани в ранните стадии на отглеждане на бройлерите. Сините монохроматични лампи се препоръчват към края на производствения цикъл, тъй като позволяват да се намали активността на бройлерите. Предимството на системите на осветление от този тип е в това, че интензивността на осветление е аналогична на други източници на светлина, но светлината се разпределя равномерно на всички страни, като намалява количеството на тъмните участъци.
ЕТО КАКВА ЗАВИСИМОСТ СА ОТКРИЛИ УЧЕНИТЕ
между биологичните характеристики на птиците и цвета на осветлението в помещението:
* Синьото и зеленото осветление води до повишаване на теглото на бройлерите, но пък тези цветове забавят половото развитие на птиците.
* Червеното, оранжевото и жълтото осветление ускорява половото развитие на птиците.
* Червеното осветление намалява птичия стрес.
* Червеното и синьото осветление намалява канибализма в птицефермата.
* Червеното и оранжевото осветление повишава яйцеснасянето.
* Жълтото осветление намалява яйцеснасянето, но пък увеличава размерите на снесените яйца.
* Зеленото и синьото осветление увеличава плодовитостта на петлите.

За да се намалят агресията и канибализмът при свободноотглежданите носачки, специалистите препоръчват в птицефермата да се използват червени монохроматични лампи, които освен това стимулират и яйцеснасянето. При отглеждането на пилета е много важно помещението да е много добре осветено, за да могат птиците да намират храната и водата си.

За повече земеделски новини може да ни последвате във Фейсбук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X