Микоризни гъбични видове и методи на приложение

🌱Микоризните гъби образуват взаимноизгодна връзка с корените на растенията. Те изпълняват различни функции за подобряване на усвояването на хранителни вещества, ефективно използване на торове, устойчивост на стрес и предотвратяване на ерозията на почвата.

Инокулацията на микоризните гъби може да се извърши в зависимост от растителния вид и типа на почвата. Ето някои често срещани методи за прилагане на микоризни гъби:

🫐Инокулация на семена: Микоризните гъби могат да се приложат директно върху семената преди засяване. Това е обичаен метод за дребносеменни култури като пшеница и ечемик.

🪴Потапяне на корени: Корените на растенията могат да бъдат потопени в разтвор на микоризни гъбички преди засаждане. Този метод често се използва за по-големи растения като дървета и храсти.

🪨Напояване на почвата: Разтвор от микоризни гъбички може да се излее директно върху почвата. Този метод е най-подходящ за вкоренени растения и може да се извършва периодично за поддържане на микоризни гъбични популации.

🧪Що се отнася до най-добрите видове за използване, това зависи от растителния вид и типа на почвата. Различните микоризни гъбични видове имат различни предпочитания за pH на почвата, наличност на хранителни вещества и видове растения гостоприемници. Някои от най-често срещаните микоризни гъби, използвани в селското стопанство, включват:

👉🏼Rhizophagus intraradices (бивш Glomus intraradices): Този вид е много ефективен за насърчаване на растежа на растенията и усвояването на хранителни вещества в широк спектър от култури, включително царевица, соя и домати.

👉🏼Funneliformis mosseae (бивш Glomus mosseae): Този вид е много подходящ за песъчливи почви и обикновено се използва в зеленчукопроизводството.

👉🏼Rhizophagus irregularis (бивш Glomus irregulare): Този вид е много адаптивен и може да колонизира широк спектър от растителни видове гостоприемници.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X