Как се тори слънчоглед за оптимални добиви

Внасянето на азота при поливни и неполивни площи е различно, а фосфорът и калият задължително се заравят в почвата

Щата Небраска заема 5-о място в САЩ по отглеждане на слънчоглед. Посевите с културата са концентрирани в западните части на щата, които се смятат за зони на рисковано земеделие както на неполивни, така и на поливни площи. Средният добив на културата там е малко над 1 т/ха (100 кг/дка).
Слънчогледът е растение с дълбоки корени, което реагира много добре на внасянето на торове, когато нивото на хранителни вещества в почвата е ниско. Печелившото отглеждане на маслодайната култура изисква съответстващо плодородие на почвата, което не може да се управлява без агрохимически анализ. Азотът е основното вещество, което ограничава добивите, ако в почвата отсъстват високи остатъчни запаси от нитрати. Следващият най-лимитиращ фактор е фосфорът.
Производителят на слънчоглед трябва да определи реално очакваните добиви, за да покрие потребностите на растенията от азот. В щата Небраска слънчогледът на неполивни площи обикновено дава добиви от 1130 – 1700 кг/ха, а на поливни – 2040 – 2830 кг/ха.

Азот
Производителят трябва да установи нивото на азот за слънчогледа, основавайки се на очаквания добив за всяко поле. Ако няма големи остатъчни запаси от нитрати, културата изисква торене с азот. За да се повиши точността по препоръките за количеството азот, който трябва да се внесе, земеделецът трябва да направи агрохимичен анализ: задължително от дълбочина 90 см и желателно до дълбочина 120 – 150 см, тъй като слънчогледът получава нитрати и от такава дълбочина. Показателите за реалното съдържание на азот следва да се извадят от стойностите, посочени в Таблица 1. Източниците на азот са оборският тор и бобовите култури като предшественици, а също нитратите в поливната вода. Препоръките по внасянето на азотните минерални торове, основани на тестовете на почвата, подхождат за повечето почви със съдържание на органично вещество 1 – 1,5%.

За почви, съдържащи по-малко от 1% органично вещество, производителят трябва да увеличи нормата на внасяния азот с 11 – 17 кг/ха акт. в-во в сравнение с препоръчаните норми, а ако съдържанието на органичното вещество превишава 2% – да се намали с 11 кг/ха акт. вещество.
Производителят на слънчоглед може да прилага азотното торене преди или след сеитбата между редовете. Ако определеното количество азот се внася във вид на стартерни торове, е необходимо то да се прави на разстояние от семената в реда не по-малко от 5 см. Тъй като семената на слънчогледа са чувствителни към солите на минералните торове, непосредственото внасяне на торове върху тях може да доведе до фитотоксичност. Ако нанасянето върху семената е единственият начин за прилагане на стартерните торове, производителят трябва да използва не повече то 4,5 кг/ха акт. в-во азот и калий. При неполивни условия внасянето на азота в зоната на корените преди сеитбата е най-ефективният начин на торене с този елемент, поради ниската вероятност от загуби от излитане. Внасянето на азотните торове в междуредията и на части (няколко пъти) е подходящ начин за торене на слънчогледа на поливни площи. Корените на слънчогледа растат бързо и заемат почвата и в междуредията. За да се избегне прерязването им при почвено внасяне на азотния тор в междуредията, производителят трябва да осъществява операцията на ранен етап от развитие на културата.

Цялата статия е достъпна само за абонати на електронното издание на вестник „Гласът на земеделеца“. Абонирайте се тук!

За повече земеделски новини може да ни последвате във Фейсбук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X