Износът на царевица през пристанище Варна от началото на септември 2022 г. до момента е със 73,4% по-малко на годишна база, а експортът на слънчоглед е едва 14,5 хил. тона

Общият износ на пшеница през „Пристанище Варна“ ЕАД1 от началото на пазарната
2022/23 година до 19 март 2023 г. възлиза на 714,7 хил. тона пшеница (в т. ч. 30,4 хил. тона, отчетени през последната седмица), което е с 28,7% по-малко на годишна база, сочи оперативния анализ за земеделски култури на МЗм от края на март.
Експортът на ечемик през порта остава в застой, отбелязвайки спад от 91,4% спрямо
година по-рано.

На този етап няма данни за износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2022
през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.

По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури –
по морски, речен и сухоземен път), през периода юли – декември 2022 г. извън страната са реализирани 1 584,7 хил. тона пшеница, 73,2 хил. тона ечемик и 194,1 хил. тона рапица. В сравнение със същия период на миналия сезон, експортът на трите култури се свива както следва: пшеница – с 52,5%, ечемик – със 78,4% и рапица – с 28,3%.

Износ на основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември –  август (царевица и слънчоглед)

През последната седмица през „Пристанище Варна“ ЕАД не са преминавали товари с
царевица и слънчоглед за износ. Общо изнесеното количество царевица през порта от
началото на септември 2022 г. до момента е със 73,4% по-малко на годишна база, а
експортът на слънчоглед е едва 14,5 хил. тона.

През последните две пазарни години „Пристанище Варна“ ЕАД формира средно 22% от общия експорт на пшеница и ечемик от страната, 33% от този на царевица и 4% от този на слънчоглед.

Данните на НСИ за общия износ на царевица и слънчоглед през периода септември –
декември 2022 г. сочат годишно намаление съответно със 79,6%, до 166,8 хил. тона и с 8,1%, до 207,6 хил. тона.

Внос

От началото на съответните пазарни години (м. юли 2022 г. за есенните и м.
септември 2022 г. за пролетните култури) до 19 март 2023 г. не е реализиран внос на
зърнени и маслодайни култури през двете наблюдавани пристанища във Варна и Бургас.

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година юли – юни (пшеница,  ечемик и рапица)

По предварителни данни на НСИ, през първите шест месеца на пазарната 2022/23
година в страната са внесени 34,9 хил. тона пшеница и 31,8 хил. тона рапица, което е
респективно с 22,4% и 33,3% по-малко на годишна база. Вносът на ечемик за периода
възлиза на 6,2 хил. тона, при едва 689 тона по същото време на миналия сезон.

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – август
(царевица и слънчоглед)

През периода септември – декември 2022 г. се наблюдава увеличение на вноса на
слънчоглед с 14,5% на годишна база, до 491,6 хил. тона. Същевременно, доставките на царевица се свиват с 28,1%, до 24,2 хил. тона.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X