Сламотръсен или роторен – какъв комбайн да изберем

Най-разпространени на пазара са сламотръсните машини. Техните съвременни събратя се появяват на пазара през 80-е години на ХХ-и век. Появата на роторните комбайни се дължи на първо място на високите изисквания при прибирането на царевица и бобови култури. Паралелното търсене на универсалност и производителност доведе до създаването на хибридни машини – съвместяващи предимствата на барабана и ротора.
Сламотръсните комбайни
Това е най-разпространеният тип машини. Овършаването става за сметка на напречно разположен барабан, а окончателното отделянето на плявата – за сметка на сламотръса и решетката. Основните особености на работа на този тип комбайни са:
 Универсалност – възможност за работа при всякакви култури и при невисоки добиви.
 Работа с влажни култури – без страх от влажно зърно и заплевени полета.
 Качество на зърното – при овършаването на кулутри с едри зърна може да се увеличи процентът на начупване.
 Конструкция – просто устройство на машината и лесни настройки.
Роторните комбайни
По-съвременен и производителен вариант. Овършаването и сепарирането стават на напречно поставен ротор, а доовършаването – на решетките. Особености:
 Изискват по-високо натоварване – работят добре при добиви от 400-500 кг/дка
 Производителност – при високи добиви значително превъзхождат сламотръсните
 Качество на зърното – роторът прави по-внимателно овършаване, което е особено важно при царевица, соя и др.
 Работа при влажни условия – задръстват се повече от сламотръсните
 Конструкция – имат по-малко детайли, вериги и сложни възли, но изискват по-висока точност при настойките.
Хибридните комбайни
Обединяват предимствата на сламотръсните и на роторните машини, тъй като имат в конструкцията си както барабан, така и ротор. Особености:
 Универсалност – не се страхуват от влажни култури с висока заплевеност.
 Производителност – имат висока пропускателна способност.
 Конструкция – сложно устройство на овършаващата система, изискващо точни настройки. Но машината може да се настрой за всякакви култури при всякакви условия.
 Стойност – по-висока цена на машината и разходи за обслужване.
И още
При правилни настройки роторните комбайни могат да работят успешно и при ниски добиви. В това ще им помогне правилният избор на хедер с голяма работна ширина, която да увеличи потока на подаваната към ротора растителна маса. Въпреки това, в райони с ниски добиви и там, където в сеитбооборота липсват царевица и бобови култури, най-целесъобразни за работа са сламотръсните машини.
В условия на нормална влажност сламотръсните комбайни започват да работят по-рано след росата, и свършват работа по-късно. Но роторният комбайн за по-кратко време прибира повече продукция.

За повече земеделски новини може да ни последвате във Фейсбук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X