Публикувани са указанията за кандидатстване по ПВУ в сектор Земеделие

Министерство на земеделието (МЗм) публикува за обществено обсъждане проект на насоки по две процедури за фермери по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Общественото обсъждане ще продължи до 5-ти май, а индикативната дата за отваряне на приемите е 31 май 2023 г.

Първата процедура е за инвестиции в технологична и екологична модернизация

Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Втората процедура е свързана с инвестиции за ефективно управление на води в земеделските стопанства

Подкрепата по процедурата цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X