Агрохимия и торене

ПОДХРАНВАНЕ НА ЕСЕННИЦИ
Извършва се от началото до края на фенофаза братене на есенните култури. Количеството и вида на минералния тор трябва да бъдат  съобразени със следните фактори:
– физико-химични свойства на почвата;
– генетични особености на растенията;
– състоянието на посева;
– планиран реален добив;
– налични количества минерален азот в почвата;
– основно торене с фосфорни и калиеви торове (ефектът от самостоятелното азотно торене е незначителен).

За определяне на торовата норма е необходимо да се вземат почвени проби за извършване на агрохимичен анализ. На участък от 100-120 дка се вземат две средни проби (по 600 гр. едната ) съответно на дълбочина 0-30 см и 30-60 см.

Азотни торове с най-голямо приложение са следните:
– АМОНИЕВА СЕЛИТРА (амониев нитрат) – съдържа 34.1% азот в равни количества в амониева и нитратна форма.
– КАРБАМИД – съдържа 46% азот в амидна форма.Физиологично неутрален тор и подходящ за почви с кисела реакция и добра влажност. Не подходящ за карбонатни почви и за употреба при температура над 5-80С, с цел избягване на газообразните загуби.

Основни правила при торене:
– на наклонени терени не се подхранва при снежна покривка, а на равнинни се подхранва  при  височина на снежната покривка до 10 см;
– подхранването започва от по-тежките и завършва на по-леките песъчливи почви и наклонени терени;
– предимство се дава на по-слабо развитите посеви;
– торът трябва да бъде равномерно разпределен.

2. Подхранване на лозя, овощни градини, зеленчуци (лук и чесън за зелено и маруля).
При хлороза причинена от липса на желязо при овощните видове да се тори преди започване на сокодвижението.

СЕИТБА НА ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ

При първа възможност се извършва сеитба на  овес и грах. Преди сеитба е добре семената  да се обеззаразят.  За ранно полско производство на зеленчуци   започва подготовката за сеитба на парници.  Извършва се рътене и засаждане на ранни картофи.

РАСТИТЕЛНО – ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Зеленчукови култури
Борба срещу чесновата муха. Напада лук,  чесън и праз, при задържане на температурата  за няколко дни над 0 градуса.

2.  Фуражни култури
Пръскане с хербициди срещу едногодишни  широколистни плевели при стара люцерна, преди вегетацията на културата.

3. Овощни дръвчета
Преди набъбване на пъпките прасковите се  третират срещу къдравост,  черешите, вишните срещу  ранно кафяво гниене, а  сливите и кайсиите срещу ранно кафяво гниене и сачмянка. Третиранията се извършват при температура на въздуха над 5 градуса. Варосване на стъблата и дебелите клони на дърветата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X