Наръчникът за директните плащания за Кампания 2023 г. e публикуван

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за Кампания 2023 г. В него са разписани основните изисквания за подпомагане  по схемите, както и условията, на които трябва да отговорят стопаните. Документът съдържа актуална информация, необходима на стопаните при подаване на заявления за подпомагане и изпълнение на нормативните изисквания по схемите и интервенциите за директни плащания, съобщиха от земеделското министерство. Към всяка една от интервенциите, които са актуални според Стратегическия план за развитие на земеделието, има специални изисквания, нови за стопаните.

През Кампания 2023 всички кандидат-бенефициенти на директни плащания трябва да са активни земеделски стопани и да бъдат регистрирани по Наредба № 3 от 29 януари 1999   г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ). Регистрацията трябва да е по постоянния адрес на физическото лице или на едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице, въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X