Над 60 на сто от почвите в ЕС са в нездравословно състояние

Как ще се картографира занапред състоянието им, обясняват създателите на новата база данни, която се прави сега

Диана Ванчева
Нов инструмент вече ще картографира състоянието на почвите в цяла Европа и ще хармонизира събирането на данни за тях в ЕС.
Ще има и нова обща за методология за оформяне на обща база данни, поддържана от Обсерваторията на ЕС за почвите (EUSO), съобщи Европейската комисия.
ЕК възнамерява да работи и върху закон за здравето на почвата и съставяне на индикатори, което е част от стратегията на общността за управление на почвите до 2030 г.
Целта е да се дефинира що е здрава почва, условията за нея, как ще се прави мониторинг и как ще се изработят общи правила за устойчивото използване и възстановяване на почвата.
Базата данни ще събира и показва редовно състоянието на почвата в ЕС. Досега възоснова на наличната информация се смята, че над 61 процента от почвите в ЕС са в нездравословно състояние, което се изразява дори в по-голям процент, между 60 и 70%, когато става дума за деградацията и частичното замърсяване.
Най-разпространеният вид деградация се преценява, че се дължи на
загубата на органичен въглерод в почвата – 48 процента
Следват загубата на почвено биоразнообразие – 37,5 процента, и водната ерозия – 32 процента.
Експертизата показва, че повечето от нездравословните почви всъщност са обект на повече от един вид почвена деградация.
Новият инструмент, който засега се базира на научните доказателства, налични до момента, ще съдържа 15 индикатора за процесите на деградация, обхващащи освен ерозия и замърсяване, още и загуба на хранителни вещества, загуба на органичен въглерод, загуба на почвено биоразнообразие, уплътняване, засоляване.
Екипът на Обсерваторията на ЕС за почвите се надява, че той ще стане основа за нова информация и споделяне на данни и целеви изследвания. Новост в него ще е и използването на подход за сближаване на доказателствата.
За целта ще се използват вече хармонизирани набори от данни в целия ЕС, повечето от които са разработени от JRC и получени от ESDAC – Европейски център за данни за почвите. Ще се включи по-активно и Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), както и други институции като източници.
Целта е да бъдат определени занапред и прагови стойности, които да очертаят кога почвите могат да се смятат за здрави и кога започват да стават уязвими, както и прагове за всеки вид деградация.
Новата карта за управление ще бъде подобрявана чрез прилагане на локално базирани прагове и ще предложи на потребителите опцията да създават карти възоснова на праговете, които мятат а най-подходящи в дадени райони.
Статистически данни и карти ще се сравняват с всеки индикатор чрез интерактивен дисплей, на база на който потребителите ще могат също да оценяват деградацията на почвата и мащаба.
Всичко това трябва да стане част от предстоящото законодателство на ЕС за здравето на почвата, в което ще влизат още стратегията за почвите, планът за нулево замърсяване, стратегията за биоразнообразие, стратегията „От фермата до трапезата“ и целите за устойчиво развитие.

За повече земеделски новини може да ни последвате във Фейсбук!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X