Съвет на ЕС: 5 източноевропейски държави предложиха мерки за справяне с вноса от Украйна

Делегациите на България, Полша, Румъния, Унгария и Словакия в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство поставиха на масата за преговори проблема с вноса от Украйна. По време на заседанието, което се проведе днес в Люксембург, петте източноевропейски държави настояха да се вземат 4 конкретни мерки за справяне с проблема.

В Съвета на ЕС по земеделие и рибарство многократно е повдиган въпросът за увеличения внос на селскостопански продукти от Украйна, който причинява сериозни смущения на пазара и щети за земеделските производители в ЕС, особено в държавите-членки, граничещи или близо до граница с Украйна. Досега обаче темата не е била разгледана адекватно, посочват засегнатите държави и допълват:

„Не можем да приемем ситуация, в която цялата тежест на управлението на увеличения внос е възложена само на няколко държави-членки на ЕС. Оценяваме предложените мерки, представени в писмото на президента на Европейския съюз Комисията и на онлайн заседанието от 19 април. Те са насочени в правилната посока, но не са достатъчни.“

Страните настояват, разрешението за внос само с цел транзитно преминаване към останалата част от ЕС и останалия свят, да се прилага за по-широка гама от продукти от пшеница, царевица, рапица и слънчоглед, а именно слънчогледово олио, брашно, пчелен мед, захар, меки плодове, яйца, месо всички видове, мляко и млечни продукти.

Продължаването на тези мерки след изтичането на сегашния регламент за Автономните търговски мерки следва да бъде гарантирано. Преустановяването на тези мерки може да се обмисли само, след като се възстанови баланса на пазара в граничещите държави членки или в тези в близост до границата. По същия начин, всяко обикновено разследване на защитни мерки, започнато съгласно настоящия регламент, трябва да бъде автоматично подновено след влизане в сила на новия регламент за Автономните търговски мерки“, настоява коалицията от 5 държави-членки на ЕС.

Страните призовават за бързо приложение на втория пакет за подпомагане от кризисния резерв, като необходимо допълнение към извънредните защитни мерки. Също така те настояват, непрекъснато да се осигурява силен санитарен и фитосанитарен контрол и контрол на качеството на вноса от Украйна.

Паралелно с прилагането на мерките по-горе, трябва да продължи обсъждането на други мерки, което може да допринесе за смекчаване на настоящите трудности и предотвратяване на подобни проблеми в бъдеще, настоява коалицията от държави и предлага:

  1. Да се въведе механизъм за подпомагане, активиращ се автоматично при увеличение над определено ниво на вноса на даден продукт от Украйна. Подпомагането следва да се прилага за земеделски производители в страни или региони на ЕС, особено засегнати от това увеличение на вноса. Подробните параметри на този механизъм предстои да бъдат разработени, като е необходимо те да включват: нивото на нарастване на вноса, което активира механизма, и дела на държавата-членка или региона в увеличението на вноса, който дава право на компенсации. Подкрепа следва да бъде предоставена и на производители на стоки, за които митата върху вноса от Украйна вече са напълно либерализирани съгласно Споразумението за асоцииране, например слънчогледово семе и олио, рапица, орехи.
  2. Да се разработи предложение за съвместно решение на ЕС за осигуряване на изкупуването на украинско зърно – и ако е необходимо, също и на други селскостопански продукти – с цел разпределение към развиващите се страни, изложени на риск от продоволствена несигурност. Механизмът трябва да бъде приложен в сътрудничество със Световната програма по прехраната (WFP) или други международни организации. Това ще поддържа търговските потоци на храни и ще смекчи въздействието на руското военно нахлуване в Украйна върху трети страни.
  3. Да се подготви предложение за мярка за насърчаване превоза на украински стоки, които вече се намират в съседни държавичленки на ЕС или такива в близост до границата. Целта на такава мярка би била да се улесни движението на украински продукти към други пазари на ЕС или трети държави, където тези продукти действително са необходими. Това би могло да помогне за облекчаване на натиска върху пазарите в съседните държави-членки на ЕС. Освен това би могло да се помогне на региони с дефицит, където стоките са необходими; също така ще се помогне на украинските фермери чрез изграждането на нови пазари за техните продукти.
  4. Да се изиска препоръка от Комисията за това, как държавата на транзит може да осигури възможност за прекратяване на транзитния режим на територията на друга държава или да направи задължително доставянето на стоките до националното митническо учреждение по местоназначение, като например морско пристанище.

Лилия Александрова

Снимка: Twiter на Януш Войчеховски

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X