В Гърция: Субсидия до 80% по ЛИДЕР за създаване на бутикови стопанства за младите фермери

Новата програма ЛИДЕР в Гърция ще даде възможност за откриване на собствен бизнес като малка фабрика за сирене, завод за преработка на ароматни растения или бутикова винарна с 80% субсидия само за млади фермери.

Местните инициативни групи (МИГ) в страната вече са в процес на подготовка на досиетата А за участието си в разработването на поканите, като съответният срок изтича на 12 юни. Целият процес на оценяване на кандидатурите, така че поканите по ЛИДЕР да могат да бъдат отправени след това, ще продължи до септември, когато до края на годината всичко ще бъде готово за планирането на новия период. Частните инвестиции и ставките на помощта за едно действие представляват значителен интерес. Съгласно документ на управляващите органи, придружаващ поканата към МИГ, тези действия са следните:

  •   Подкрепа за преработвателни предприятия за производство на селскостопански продукти: 80% помощ за младите хора, 65% субсидия за останалите. Максимален бюджет 400 000 евро на проект.
  •   Помощ за преработвателни предприятия за производство на неселскостопански продукти: Допустими са само МСП със субсидия от 65—80 %. Максимален бюджет на проект 300 000 евро.
  •   Подкрепа за бизнеса в туристическия сектор: Приоритет ще бъде даден на безработни бенефициенти, жени, социални кооперации и предприятия в планинските райони. Заведения за нощувка на посетители (настаняване, хотели и др.) са допустими само в планински райони и острови с население под 3 000 жители. Максимален бюджет 500.300 евро. Размерът на помощта започва  достига до 50% от разходите в зависимост от региона и размера на бизнеса.
  •   Икономия на енергия и вода, биоикономика и подобряване на кръговата икономика: Максималният бюджет е 300 000 евро, а размерът на субсидията е 80%. Разходи, свързани с други видове модернизация/модернизиране на предприятия, не могат да бъдат допустими. Предпоставка е постигането на икономии на енергия и вода, тъй като това ще бъде уточнено в националната институционална рамка.
  •   Подкрепа за предприятия в секторите на занаятите и производството на стоки след първична преработка: Ставките на помощта започват от 1% и достигат до 50% от разходите в зависимост от региона и размера на предприятието. Максималният бюджет за пакета е определен на 75 300 евро.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X