EBITDA за царевица е най-ниската за последните 5 години

EBITDA на царевицата през сезон 2022 г. беше 44 долара/ха, което е най-ниското ниво за последните 5 години. Дори през сезон 2020, когато метеорологичните условия не допринесоха за високите добиви на царевица, средната EBITDA не падна под $ 200 / xa.

Тази ниска стойност беше повлияна от редица фактори: увеличени разходи за ресурси, ниски цени и по-ниски добиви в сравнение с предходната година. Войната предизвика ограничения на пазарите и увеличаване на разходите за логистика, което също се отрази негативно.

През 2018-2021 г. средната цена на 1 тон царевица е била 114 долара. През сезон 2022 цената е нагоре с 63%. В сравнение с 2021 г. ръстът на разходите през 2022 г. е +47%. В структурата на разходите най-голям ръст показват торовете и разходите за енергия. Съответно през сезон 2022 спрямо 2021 г. увеличението на разходите за торове е 154%, а за енергия  – 88%.

„В резултат на влиянието на такива фактори за украинските земеделски производители средната стойност на възвръщаемостта на инвестирания капитал в отглеждането на царевица през сезон 2022 г. е само 3%, което е десет пъти по-малко в сравнение с предишни години. Ето защо не е изненадващо, че сега виждаме ясна тенденция за намаляване на площта на царевичните култури. Що се отнася до последното, Agrohub проведе отделно проучване, резултатите от което ще бъдат споделени скоро“, каза Оксана Боброва, ръководител на Agrohub Benchmarking.

Изследването е проведено въз основа на данни, получени от земеделските стопанства за периода 2018-2022 година. Площта на царевицата, изследвана през сезон 2022, е 500 хиляди хектара.

Припомняме,че обхватът на оценките за бъдещите площи с царевица е много широк поради несигурността относно по-нататъшните перспективи за износ. Има оценки от 3,3 милиона хектара и по-малко, което е почти два пъти по-малко, отколкото преди войната.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X