В Гърция: Обвързана подкрепа за царевицата за зърно

Обвързана подкрепа за царевицата за Кампания 2023 в Гърция ще има само за зърно, не и за силаж, съобщи Йоргос Георгантис, министър на земеделието на страната

Министърът, отговаряйки наскоро на въпрос, внесен от депутата от ПАСОК-Кинал Илхан Ахмед, заяви, че силажът ще бъде изключен от обвързаното подпомагане, тъй като плащането им ще доведе до проблеми, като същевременно подчерта, че силажът се произвежда и от други култури като люцерна, фий.

Конкретно министърът отговори следното: „Както е посочено в Стратегическия план на Гърция, целта на подкрепата за всяка година от периода 2023-2027 г. е площ от 77 000 хектара, в която няма проблем с адекватността или качеството на водата за напояване. Подкрепата се отнася до царевица за зърно, тъй като най-голям процент от производството на царевица е в зърно, докато силажът се произвежда и от други култури, например люцерна, фий. Освен това проверката на състава на силажа, за да се установи условието за допустимост на помощта (процент царевица в силажа), може да доведе до проблеми при изплащането на помощта и изключването на заявителите
от получаването ѝ. Подробностите за изпълнението на тази намеса, след сътрудничеството на участващите служби, ще бъдат включени в съответното министерско решение.“

Бенефициери на обвързани с производството плащания за царевица са активни земеделски стопани, които:

  • Те използват най-малко 25 kg царевично семе на хектар, за което трябва да представят съответната фактура за покупка.
  • Те отглеждат царевица върху земя, отговаряща на условията. Такива допустими райони трябва да бъдат разположени в райони с водни обекти, чиито води са в добро количествено и качествено състояние.
  • Те доставят най-малко 9 тона продукт на хектар. Отпускането на помощта зависи от представянето на фактура за покупката или продажбата на продукта на преработвателна единица, земеделски производител или търговец на продукта. Когато бенефициерите поддържат и животновъдно стопанство, не се изисква фактура за покупка или продажба за частта от фуража, предназначена за животните в тяхното стопанство, изчислена въз основа на техния брой.

Сумата по обвързаното подпомагане за царевица все още се уточнява.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X