ЕК: 9,77 милиона евро за България, 15,93 млн. евро за Унгария, 39,33 милиона евро за Полша, 29,73 млн. евро за Румъния и 5,24 млн. евро за Словакия

След споразумението, постигнато с България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия на 28 април, Европейската комисия представи днес своето предложение за мярка за подкрепа на стойност 100 милиона евро пред представители на всички държави членки. Тази сума, взета от селскостопанския резерв за 2023 г., ще бъде насочена към земеделските стопани, произвеждащи зърнени и маслодайни култури в тези пет държави членки на първа линия. Подкрепата ще помогне на държавите членки, граничещи с Украйна, да компенсират частично въпросите, свързани с логистичните затруднения, произтичащи от вноса на някои селскостопански и хранителни продукти от Украйна. Успоредно с това България, Унгария, Полша и Словакия се ангажираха да отменят едностранните си мерки по отношение на пшеницата, царевицата, рапицата и слънчогледовото семе и всякакви други продукти, идващи от Украйна.

Комисията предлага да се отпуснат 9,77 милиона евро за България, 15,93 евро за Унгария, 39,33 милиона евро за Полша, 29,73 млн. евро за Румъния и 5,24 млн. евро за Словакия. Петте държави могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 200 % с национални средства, които биха възлизали на обща финансова помощ от 300 милиона евро за засегнатите земеделски стопани. При разпределението се взема предвид теглото на всяка засегната държава в селскостопанския сектор на Съюза въз основа на техния размер на директните плащания по ОСП, както и относителния растеж на украинския внос на зърнени и маслодайни култури в тези държави членки.

Подробностите по предложението на Комисията бяха обсъдени с представители на държавите членки по време на заседание на ad hoc комитет за общата организация на селскостопанските пазари. Всички държави членки ще гласуват предложението на следващото заседание на комисията. Ако мярката бъде одобрена от държавите-членки, Комисията ще я приеме. След това той ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила в деня след публикуването му, така че петте засегнати държави членки да могат да го приложат незабавно.

Органите от петте държави членки ще разпределят помощта на земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури в засегнатите райони, като вземат предвид степента на техните трудности и икономически щети и гарантират, че те са крайните бенефициери на финансовата подкрепа. Плащанията следва да бъдат извършени до 30 септември 2023 г. България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия ще трябва да уведомят Комисията за подробностите по изпълнението на мярката, по-специално критериите, използвани за изчисляване на помощта, планираното въздействие на мярката, нейната оценка и предприетите действия за избягване на нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсиране.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X