Нематода – упорит вредител с естествен враг

Нематодите се класифицират като несегментирани червеи, принадлежащи към тип Nematoda. Растително-паразитни нематоди се хранят главно с корените на растенията и са проблем за всеки земеделец.

Размножаването на нематодите е много бързо. Средно типичният жизнен цикъл може да бъде само 30 дни при летни температури. Това означава, че дори ако броят на нематодите е нисък в началото на вегетационния период, популациите на нематоди могат бързо да се увеличат.

Симптомите за наличие на нематода са сравними с дефицит на хранителни вещества или вода, спиране на растежа, пожълтяване, увяхване, малформации на кореновата система. Увреждането може да се наблюдава чрез изследване на корените, тъй като нематодите на кореновите възли образуват отоци по корените на растенията и са част от кореновата им тъкан.

Управление на Нематодите.

Важно е да се запомни, че нематодите могат да се движат само на много къси разстояния. Те се разпространяват главно чрез нехигиенизирано или лошо дезинфекцирано оборудване, движение на заразена почва и посадъчен материал. За да се ограничи натрупването на нематоди, оборудването и инструментите за засаждане трябва да бъдат правилно почистени. Освен това трябва да се използва само почва и посадъчен материал, за които е известно, че не съдържат нематоди, тъй като след като те бъдат въведени в полето, не могат да бъдат унищожени. След прибиране на реколтата заразените растения трябва да бъдат унищожени, за да се предотврати натрупването на нематоди върху тези растителни остатъци и следователно в почвата.

  1. Устойчиви растения и ротационни култури.

Управлението на нематодите е преди всичко дейност преди засаждането. За да се защити реколтата, повечето дейности трябва да започнат два-три месеца преди планираната дата за засаждане. Няколко третирания преди засаждане са достъпни за фермера. Изборът на подходящ сорт култура е важно решение. Устойчивостта на растението гостоприемник, може да бъде ценна защита срещу някои нематоди.

Два термина, които често се използват, когато се говори за резистентност на растението гостоприемник към нематоди са „толерантност“ и „резистентност“.

  • Толерантността означава, че растението може да издържи някои щети, причинени от определен нематод, без да претърпи значително намаляване на добива.

  • Резистентността означава, че възпроизвеждането на определен нематода е много слабо или изобщо не съществува върху растението.

Използването на устойчиви сортове култури е една от стратегиите за управление на нематоди и минимизиране на загубата на добив.

Сеитбообращението е друга стратегия за избор на култури, която може да се използва за управление на нематодите. Сеитбообращението помага при управлението на нематодите, когато ротацията включва култури, които имат високи нива на устойчивост, открити в определено поле.

Тези култури могат да бъдат или парични култури, предназначени за прибиране на реколтата и продажба, или покривни култури, които обикновено не се събират, но осигуряват ползи за земеделската система като обогатяване с азот, намаляване на нематодите и контрол на ерозията. И в двата случая броят на нематодите е намален просто защото те са лишени от подходяща гостоприемна култура.

Това не означава, че плътността на им намалява за неопределено време, но успешното сеитбообращение трябва да намали достатъчно нивата на нематодите, така че следващата податлива култура да оцелее до края на своя вегетационен период.

Когато множество видове нематоди присъстват в едно поле, управлението с ротация става по-предизвикателно, тъй като култура, която е устойчива на един вид нематоди, може да увеличи популациите на друг. В този случай може да е необходима комбинация от стратегии за управление и ротацията може да се съсредоточи върху най-проблемните налични видове сред вредителя.

  • Летните покривни култури – кравешки грах, сорго, невен, коноп.

  • Зимните култури – овес и ръж.

  1. Контрол чрез микроорганизми, бактерии и гъби.

Тук е момента да отбележим, че в почвата има и полезни нематоди. Полезните нематоди се хранят или с бактерии, или с гъби и помагат за кръговрата на хранителните вещества, като ускоряват разграждането на органичната материя. Друг вид полезна нематода е хищната, която може да задържи вредните нематоди на по-ниски нива, като се храни с тях. Ентомопатогенните нематоди (нематоди, вредни за насекомите) могат да помогнат за намаляване на броя на някои насекоми вредители, като ги заразят с бактерии.

Биологичният контрол се постига главно чрез опити за изграждане на полезни организми чрез използването на различни изменения на почвата. Въвеждането на полезни почвени организми в почвата е стратегия за биологичен контрол и е все по-често срещана, тъй като се въвеждат все повече търговски нематоциди, съдържащи живи микроби или субпродукт от микробна дейност.

Гъбите за улавяне на нематоди са потенциални кандидати за биологичен контрол. Техните залепващи “копчета”, “пръстени” или мрежести структури улавят нематодите и ги убиват. Други видове гъби могат да паразитират в яйцата на нематоди. Установено е, че някои бактериални видове Bacillus произвеждат съединения, които са нематоцидни или стимулират защитата на растенията срещу нематоди.

Много от тези микробни хищници могат да бъдат намерени в здравословна почвена среда, както и хищници като акари и хищни нематоди. Повечето хищници са универсални, което означава, че се хранят с различни видове плячка през целия си живот. За целите на биологичния контрол обикновените хищници са недостатък в сравнение със специализираните, тъй като обикновените хищници не само ще се хранят с основния вредител, но и с други подходящи организми, включително полезни такива. Освен това, ако няма достатъчно налична храна, обикновените хищници ще се разпръснат, което вероятно ще доведе до отскок на вредителя.

Продуктите от живи организми са предназначени да действат чрез “наводняване”, внасяйки живия организъм в почвата, което позволява на микроорганизмите да паразитират нематоди, паразитиращи по растенията. С тези продукти трябва да се работи внимателно, за да се гарантира, че микроорганизмите остават живи.

Органичните нематоциди с формулировки от мъртви микроорганизми обикновено съдържат съединения, произведени от микроорганизмите, които са токсични за нематодите. Тези продукти са подобни на много химически нематоциди по това, че обикновено изискват токсичните съединения да влязат в контакт с нематодите и не изискват микроорганизмът да е жив – те работят предимно чрез контактна токсичност.

В заключение е важно да отбележим, че след като растенията са заразени с нематоди, малко може да се направи за отстраняване им. Следователно превенцията и санитарните условия са от решаващо значение за контрола. Те са дългосрочни вредители, които не могат да бъдат унищожени, след като се установят на дадено място. Те могат да се поддържат само на ниски нива с внимателно подбрани тактики за управление.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X