Продажбите на пестициди в ЕС растат

През 2021 г. в ЕС са продадени 355 175 тона пестициди. Това е умерено увеличение от 2,7% в сравнение с 2020 г. (346 000 тона) и представлява по-нататъшно възстановяване обратно към средносрочната средна годишна стойност между 2011 и 2021 г.

Тази информация идва от данни за продажбите на пестициди, публикувани наскоро от Евростат. Статията представя няколко констатации от по-подробната статия „Обяснена статистика“ относно агроекологичния показател: консумация на пестициди.

По отношение на продадените пестициди най-високите обеми на продажби през 2021 г. са за „фунгициди и бактерициди“ (44%), „хербициди, деструктори и убийци на мъх“ (34%) и „инсектициди и акарициди“ (14%).

Сред страните от ЕС обемът на продадените пестициди през 2021 г. е най-висок в Испания (21% от общия брой за ЕС), Франция (20%), Германия и Италия (и двете по 14%). Тези четири държави са едни от основните селскостопански производители в ЕС.

В сравнение с 2011 г. 11 от 16-те страни от ЕС с налични данни отбелязват спад в продажбите на пестициди през 2021 г. Най-рязък спад е регистриран в Чехия (-36%), Дания (-35%) и Португалия (-32%), следвани от Италия (-29%) и Румъния (-27%).

За разлика от тях, Латвия (+ 85%) и Австрия (+ 68%) отчитат значително по-високи продажби на пестициди през 2021 г., отколкото през 2011 г.

Стълбовидна диаграма: Продажби на пестициди в ЕС, % промяна през 2021 г. в сравнение с 2011 г.

Източник на данни: aei_fm_salpest09

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X