ЕП отряза зеленото измиване при eтикетирането на продуктите за въглеродна и климатична неутралност

ЕП прие правила за устойчиви продукти и борба с подвеждаща „зелена“ пропаганда

В четвъртък евродепутатите подкрепиха проект на законодателство за подобряване на етикетирането на продукти и тяхната трайност, за да няма подвеждаща информация.

С 544 гласа „за“, 18 гласа „против“ и 17 гласа „въздържал се“ пленарната зала одобри предложението за нова директива, която допълнително защитава потребителите в контекста на „зеления преход“. Неговата основна задача е да насърчи потребителите да правят екологичен избор, а производителите да предлагат по-трайни и устойчиви стоки.

Забрана на подвеждащите реклами и общо звучащи екологични твърдения

Мандатът за преговори на Парламента предвижда забрана на използването на общи екологични твърдения за продуктите като „екологосъобразни“, „естествени“ „биоразградими“ или „неутрални по отношение на климата“, ако те не съдържат подробни доказателства за това. Освен това ще бъдат забранени онези екологични твърдения, които се основават единствено на схеми за компенсиране на въглеродните емисии. Ще бъдат забранени други подвеждащи практики, като например твърдения за целия продукт, ако тези твърдения са верни само за елементи от него. Няма да се позволяват също така и неверни твърдения, че даден продукт е годен само за определен период или може да бъде използван само с определена интензивност.

С оглед на опростяването на продуктовата информация евродепутатите предвиждат само обозначения за устойчивост върху етикетите, които се основават на схеми за официално сертифициране, или такива, одобрени от публичните органи.

След гласуването докладчикът Биляна Борзан (S&D, Хърватия) заяви следното: От етикетите потребителите ще разбират за кои продукти има гаранция да трайна употреба и така ще печелят производителите, които предлагат по-издръжливи продукти. Ще изчезне джунглата от претенции за екологичност, тъй като са разрешени само онези твърдения, които са официално сертифицираните и подкрепени с реални доказателства.

Следващи стъпки

Съветът на ЕС прие своя мандат за преговори на 3 май. Това означава, че скоро може да започнат преговорите между Парламента и държавите членки относно крайното съдържание и формулировки в директивата.

Контекст

Предложената директива е част от първия пакет за кръгова икономика, заедно с регламента за екопроектирането, регламента за строителните продукти и доклада по собствена инициатива относно Стратегия на ЕС за устойчива и кръгова текстилна промишленост. Тя проправя пътя за нова директива относно твърденията за екологосъобразност, която допълнително ще уточни условията за заявяване в бъдеще на твърдения за екологосъобразност.

С приемането на този законодателен акт Парламентът отговаря на очакванията на гражданите по отношение на устойчивото потребление, опаковане и производство, както и на устойчивия растеж и иновациите, изразени в предложения 5 (1), (7) и (10) и 11 (2) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Внимание!

Въглеродни сертификати, основани само на калкулатори и неподкрепени с реално измерими методологии, одобрени от Регламентите, няма да се признават от ЕК при етикетирането на продукти и суровини като въглеродно и климатично неутрални и тези сертификати ще загубят цената си, както на доброволните, така и на задължителните пазари.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X