Какво е Саарландският метод като природосъобразна система за добив на висококачествена дървесина

И за опазване на видовия състав и местообитанията на защитени видове птици и дивеч – това показаха от Изпълнителната агенция по горите и горското стопанство в село Кости, Странджа

Чували ли сте за Саарландския метод? Държавното горско стопанство в странджанското село Кости го прилага още от 2009 г. и така ефективно подпомага размножителните мероприятия в горите. Опитът е взаимстван от Саарланд, Германия и е подходящ като иновативен метод в защитени зони, защото е щадящ за горите и освен това опазва местообитанията на ценни защитени видове птици, като малкия креслив орел и други. Освен това по този метод се постига добив на висококачествена дървесина с минимални средства и при  максимално опазване на природата.

В какво се състои методът, показаха на журналисти специалистите  и горските работници от Държавно горско стопанство в село Кости.

Те обясниха, че след като се изберат подходящи горски насаждения, които могат да бъдат в различни фази, в тях се визират и определят т.нар. „дървета на бъдещето“, които искаме да отгледаме като най-добри. Осигурява им се простор за растеж и развитие, като се елиминират конкурентите им в определени точки, които са в близост до тях. Елиминират се, но не се изсичат, а се правят пръстени на кората им, така че с течение на годините да се разградят и отпаднат сами.

Директорът и зам.-директорът на Държавното горско стопанство в с.Кости инж.Генов и инж.Георгиев показват същината на метода от Саарланд

Според директора на ДГС – Кости инж. Цветомир Генов, гора, която е отгледана по този метод става по-устойчива на абиотични фактори като силни ветрове, тежки, мокри ветрове, бури и други. Той допълни, че се изисква всичко по метода да бъде извършвано от обучени и висококвалифицирани специалисти, които познават добре биологията на дървесните видове и имат точно око, за да определят кои дървета трябва да бъдат избрани и запазени.

Работи се не с резачки и тежки триони, а с щадящи ръчни инструменти, без шум, без вибрации, без вредни газове, така че това да не пречи на намиращите се в  близост гнезда на птици и местообитания на дивите животни.

С течение на годините специалистите оформят т.нар дървета на бъдещето и така формират дървесни общности с жизнена корона и здрава коренова система, която издържа на екстремни природни явления.

За първи път Саарландският метод е приложен във Франция и Германия, откъдето идва и неговото име. Дърветата, които се отглеждат по този начин произвеждат дървесина без чепове, с равномерни годишни пръстени и без гнили участъци, която много се цени.

Как с лекота се прави опръстеняването, демонстрира ни инж. Георгиев

В гората в района на село Кости, чиято средна възраст е 84-85  г., а широколистната растителност заема около 92 % инж. Цветомир Генов обясни, че Саарландският метод много сполучливо намира баланса между производителните и защитните функции на горите, като залага на индивидуалния подход за отглеждане на всяко дърво. При отгледните мероприятия в горите също се работи за отделното дърво.

Методът е природосъобразен, затова по него може да се работи и по време на гнездовия период на птиците. Той е пример как може да бъде стопанисван горският ресурс така, че гората да изпълни всички свои функции, включително производство на висококачествена дървесина с минимални средства при спазване на високи стандарти за опазване на природата.

Според директора инж. Генов и зам.-директора на горското стопанство в с. Кости, инж. Георги Георгиев методът има много предимства, но най-важните от тях са, че при традиционните методи на отглеждане се получава еднородна гора, дърветата имат малки корони и съответно малка коренова система, която е уязвима при силни ветрове. Докато при Саарландския метод това не се получава, а се опазват видовият състав, избрани здрави видове и биологичното разнообразие  в дадена гора.

Методът от Саарланд е изцяло екологичен, свързан е с дългосрочно планиране, помага за опазване на екологичните функции на гората и за щадящо производството на ценна дървесина, категорични са експертите от Изпълнителна агенция по горите, които работят по европейски проект за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X