Кампанията по заявяване на обработваемата земя се влачи, въпросите се трупат

Лесозащитните пояси не могат да бъдат очертавани за подпомагане, стана ясно от експертите на МЗм

Правните основания се проверяват към момента на заявяването

Екосхемите се оказват доста сложни за разбиране

 

Малко над месец остава до края на кампанията по заявяване на обработваемата земя за подпомагане за 2023 г. Но може да се каже, че тя е замръзнала на някакъв начален етап, защото досега са очертани от фермерите под 2 млн. декара, а работата не напредва с добър темп, защото неяснотите и въпросите се трупат.

Как да става заявяването и очертаването от биологичните производители – това поискаха да научат от БАБ и поканиха на среща представители на аграрното министерство, за да отговорят на въпросите им.

В пълната зала стана ясно, че вече е натрупан

цял наръч от въпроси

както за биологичното, така и за конвенционалното производство.

Зам.-министър Събев даде думата на експертите, които да внесат всички разяснения по питанията.

Едни от въпросите, които най-силно вълнуват земеделските производители се отнасят до

екосхемите, където мъглата е доста гъста

Нещата изглеждат така, че за тях трябва да се изкара едва ли не цял един образователен курс, за да ги научи и разбере човек, както и вариантите и комбинациите им. Но това, което трябва да се знае, е че те са доброволни, с изключение на тази за диверсификация на културите, и всеки фермер сам трябва да решава дали да заяви площ за екосхема в заявлението си или не.

Като още може да се избира дали това да стане върху цялата площ на стопанството или върху отделни парцели. На един парцел може да се заяви и повече от една екосхема. Екосхемата за биологично разнообразие е приложима за всички земеделски производители.

Аделина Стоянова от МЗм заостри вниманието на производителите, че ландшафтните елементи, които ще очертават трябва след това да бъдат опазвани от тях, защото ще се проверяват.

Пример: Тя даде за пример едно произволно стопанство с 300 ха, което ще може да кандидатства за базово плащане-СЕПП, за преразпределително плащане, ако е млад фермер – и за това с цялата площ, и  освен това ще може да заяви 4 екосхеми. С всичко това подобно стопанство ще получи плащане от 367 евро/ха.

За пример на овощарите  пък тя каза, че при ферми с трайни насаждения също ще могат да се заявят 4 екосхеми, сред които зелено торене, ивици с естествена растителност и ландшафтни елементи. Ивиците, за да  са част от подпомагането, трябва да се поддържат и косят – за тях ще може да се получат 61 евро на хектар.

Много въпроси са задали фермерите и за

постоянно затревените площи и плана за паша

Там земеделците имат възможност да бъдат подпомогнати по 5 екосхеми. Ако са биологични животновъди, за плащане на хектар трябва да имат  пасищна площ или фуражни култури. За екстензивно поддържане на постоянно затревени площи е важно да знаят, че тя се отнася само за животните, които се извеждат на паша, а не за всички.

Трябва задължително да имат план за паша, откъдето ще се изчислява гъстотата на животинската единица. Планът трябва да е изготвен от компетентно лице – изисква се това да е или ветеринар, който да приложи дипломата си, или агроном, който има специалност екология.

Важно е да се запомни и това, че в площите за паша ще се допуска по-голям процент налични храсти, а в тези за косене – по дефиниция.

В един плана за паша трябва да се записва и всичко, което фермерът планира да направи по-нататък – например по-късна паша през август или друго. Ще има и опция планът за паша да може да се променя от кандидата, ако това му се наложи по различни причини.

При екосхемите за директни плащания е забранено използването на шредери и мулчери.

Много земеделски производители не са наясно с угарите и тяхното участие в екосхемите. Трябва да знаят, че угарта се смята за отделна култура при заявяването, но самата тя не е достатъчна за изпълнение на екосхема за диверсификация на културите, където се изискват поне две култури.

Как ще се прави контролът от  ДФЗ?

Това ще стана чрез системата за мониторинг, при която наборът от контроли продължава да се допълва и доразработва. Но е облекчаващо това, че ако кандидатът е заявил нещо нередно, то ще му излезе като предупреждение на екрана от системата.

С мониторинга  на площ ще се установяват всички неспазени от производителя изисквания, обясни Аделина. Стоянова от „Директни плащания“ в МЗм.

Но по отношение на контролите, които ще прави Техническият инспекторат,  се разбра, че все още не всичко е ясно. Предстои да се обсъжда с ДФЗ  как ще бъдат проверявани елементите поотделно.

 Правните основания

 За тях зададе въпрос фермерът Димитър Димитров от с.Сусам, Хасковско. Отговориха му, че правните основания ще се проверяват към момента на заявяването, или при застъпвания на площи, или при площи, които ги надвишават, обясни Георги Праматаров от МЗм. Според него трябва да знаем, че вече не съществува понятието „допустим слой“, а занапред земеделската дейност ще се установява чрез серия от снимки.

Полезащитните пояси отпадат от заявяване

Това казаха категорично специалистите от МЗм, обяснявайки, че няма как да могат да бъдат използвани за очертаване пояси, които попадат в горския фонд.

Догодина те биха могли да се заявяват от земеделските производители, ако фермерът обаче сключи договор с горското стопанство и то пожелае това, отговориха на „Гласът на земеделеца“ специалистите.

Парлив, но ясен вече е и казусът с буферните ивици, които са три вида – покрай реки, покрай гори и чисти буфери. За тях регламентът и Стратегическият план не дават възможност да са в съседство на един парцел.  За да се заявят като елемент за подпомагане, трябва да попадат в парцела или да са долепени до границата на парцела.

Ако някои стопани ги нямат в парцел, а искат да заявят и ландшафтен елемент, то те могат да използват трите вида буферни ивици за целта, даде им акъл Георги Праматаров от „Поземлени отношения“ в МЗм.

Твърде сложна и продължителна се оказва работата по заявяването на парцелите и земята в стопанствата за подпомагане 2023. Всеки ден се появят нови казуси, казват фермерите, на които и в земеделските служби вдигат рамене. А мнозина още въобще не са започнали да очертават нивите си.  Веселина Ралчева от БАБ например каза, че го прави от няколко дни и още не е приключила. А някои стопани си тръгнаха от срещата, защото установиха, че им е сложно и сами едва ли ще се оправят.

От двете ведомства съветват, ако някои елементи, които искате да очертаете, ги няма в слоя, вие пак да ги заявите, защото и самото аграрно ведомство може да е пропуснало нещо. Както и да задавате и изпращате  до МЗм всички въпроси, на които нямате отговор, за да бъде отговорено своевременно.

Кампанията тече до 30 юни, явно уточненията ще продължават. А за някои казуси и експерти от местните земеделски служби казват, че ще имат нужда от инструкции. Дано всичко приключи навреме, но е съмнително…

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X