Уловки с феромони – мониторинг преди инсектицидни пръскания на полето

В разгара на сезона, вредителите на полето започват да нападат надземните части на растенията. Забележат ли се възрастни, то задължително трябва да бъдат предприети мерки защото следващата стъпка е яйцеснасянето, след което фермерите разполагат с броени дни за инсектицидни пръскания.

Стратегиите до момента предвиждат две инсектицидни пръскания в календара на производителя на технически култури. Какво обаче е важно да се знае преди да се предприеме крачка към третиране, според съвременните земеделски практики? Първата стъпка е мониторинг с феромонови уловки, които да покажат вида и плътността на неприятеля. Тази стъпка е изключително важна, за да има ясна представа за нивото на инфекция в полето, преди да се направи избор на стратегия за борба.

Предимства на уловките с феромони:

 • Висока ефективност при отчитане наличието на инфекция.
 • Висока продуктивност с оптимална икономичност – в зависимост от вида на неприятеля и мястото за приложения, нужните уловките могат да бъдат от 10 на дка при листни въшки и черни мушички, до 1 уловка на 5 дка при царевичния стъблопробивач!
 • Високи нива на безопасност за полезните насекоми и човека.
 • Екологично чисти – феромоновите уловки не са химичен продукт. За направата им се използват феромони, които привличат конкретните вредители, за които са направени.

За кои вредители са подходящи?

Различните видове уловки са предназначени за мониторинг или борба за много видове неприятели сред които:

 • Царевичен стъблопробивач, Трипс, Мъхнат бръмбар, Доматеният молец – Tuta absoluta, Калифорнийска щитовидна въшка, Нощенка, Плодов червей – различни видове, Прасковеният молец, Брашнест молец, Зелева нощенка, Подземна нощенка, Дрозофила сузуки, Прасковен клонков молец, Белокрилка, Гроздов молец и др.

Важното тук е да отбележим, че поради спецификата си, всеки феромон е конкретно предназначен за отделен вид неприятел. Широкото им приложение позволява оптимална ефективност при отчитане на плътността и прогнозиране на икономическите щети.

Начин на действие.

Феромоните са вещества, използвани от насекоми и други животни, за да комуникират помежду си. Насекомите изпращат тези феромонни сигнали, за да привлекат партньори, да предупредят другите за хищници или да намерят храна. Използвайки специфични феромони, уловките могат да спомогнат за наблюдение на целеви вредители на полето, градината или оранжерията. Чрез постоянно наблюдение за неприятели, възможно е да се открие заразяване, преди да се появят следи от неприятеля и да се повиши плътността му. Ранното откриване на неприятелите с помощта на феромонови уловки, също може да намали щетите върху производството, като даде възможност за навременна реакция и пестицидни пръскания.

Какво могат да кажат уловките и какво не?

Феромоновите уловки могат да открият, когато възрастните на определени видове вредители са във фаза летеж . Въпреки това, броят на заловените индивиди  НЕ е  пряко свързан с нивата на плътност и нанесени щети в даденото поле. Това важи особено за регионалното улавяне с цел отчитане на наличието на определен вид вредител в конкретен регион. В продължение на няколко сезона могат да се получат основни данни за много видове, показващи особено тежка, лека или нормална плътност на неприятели. Популациите от вредители са изключително променливи. Феромоновите капани могат да покажат дали и кога тези неприятели са във вашите полета.

Неща, които трябва да знаем за феромоновите уловки и начина за употреба:

 • Винаги поставяйте уловки за конкретния неприятел, чиято наличност искате да отчетете.
 • Другите видовете насекоми, за които не са предназначени дадени уловки с феромони, не усещат аромат и не могат да бъдат привлечени. Ако друг вид насекомо, за което уловката не е предназначена е уловено, то става дума за случайност.
 • Примамките обикновено издържат само 4 до 5 седмици, затова ако се използват за постоянен мониторинг, както би могло да се приложи в оранжерии, те трябва да се сменят периодично.
 • Не оставяйте използвани уловки или опаковки от феромони близо до уловките. Дори и най-малкото количество феромон може да се конкурира с основната уловка.
 • Носете гумени ръкавици или измийте ръцете си след работа с феромони. Ако не сте внимателни, можете да заразите уловките. Молците могат да открият тези феромони в нанограмови количества. Дори малка следа от други химикали могат да направят някои уловки напълно неефективни.
 • Винаги премахвайте всички уловени неприятели от уловките по време на всяко посещение.

Един от основните вредители сега на полето е Царевичният стъблопробивач. Възрастните пеперуди са малки със сиво-кафяви предни крила. Те имат тънка, леко извита линия, която върви успоредно на върха на крилото. Предните крила също имат няколко групи малки бели петна. Размахът на крилата е приблизително от 2 до 3см. Яйцата им са с диаметър до 0,04см.  и изглеждат леко плоски. Имат надлъжни и напречни гребени, които образуват плитки ямки. Младите ларви също имат три изпъкнали ивици в двата края на тялото и лилава лента в средата на тялото, която прекъсва ивиците отстрани. Напълно порасналите ларви са равномерно сиви и с дължина до 4 см.

Освен, че те атакуват царевицата, стъблопробивачите нападат още над 100 други вида растения.

Разбирането на жизнения цикъл и поведението на царевичния стъблопробивач е от решаващо значение за избор на практики за управление и контрол на щетите при царевицата. Развиват се две поколения годишно, а вреди по царевичните посеви се нанасят от второто поколение. Пеперудите от втората вълна поколения, снасят яйцата си на групи, достигащи до седемдесет броя и се намират от долната страна на листата. След излюпване гъсениците първо се хранят в пазвите на листата, а след това се вгризват в стъблата, където дълбаят тунели. Те правят тунелите си, както във самите стъбла, така и в дръжките на кочаните и самите кочани, рядко нанасят щети върху зърната на кочаните и метлицата.

През август, ларвите на царевичния стъблопробивач изпадат в диапауза. Зимуването е  в растителните остатъци, което прави разграждането и обеззаразяването им от основна важност при борбата с вредителя.

Друга важна част от борбата е избирането на устойчиви сортове семена. Инсектицидната борба е насочена към унищожаването на младите ларви в момента на тяхното излюпване и преди вгризването им в стъблата. Изпусне ли се този етап, борбата е изключително трудна, защото влезли в самите растения, те стават неподвластни на външни влияния и препаратите са безсилни.

Точно затова е важен мониторинга, за да се установи с прецизност фазата на развитие на неприятелите. Химичната и биологична защита е най-ефективна, когато бъде приложена в подходящият момент от развитието на новото поколение.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X