Световният пазар на селскостопанска техника очаква силен растеж

През 2021 г. обемът на световния пазар на селскостопански машини се оценява на 157,89 милиарда долара, миналата година той беше 168,30 милиарда долара.
Според агенцията Fortune Business Insights размерът на световния пазар на селскостопански машини ще достигне 272,36 милиарда долара през 2029 г. при общ годишен темп на растеж от 7,1%.

През 2021 г. най-големият дял от пазара на селскостопански машини се държи от Азиатско-тихоокеанския регион и възлиза на $59,23 млрд. Този регион ще продължи да расте с по-високи темпове – със среден годишен темп на растеж от 8,3%. Това се дължи на бързия икономически растеж на страни като Китай, Индия и други икономики от Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

В световен мащаб пазарът на селскостопански машини изпитва значителна динамика поради нарастването на населението и постоянната нужда от повишена ефективност за задоволяване на търсенето на храни.

В допълнение, нарастващата покупателна способност на хората, бързият темп на индустриализация и търсенето на висококачествени опаковани продукти подобряват пазарните перспективи.

Нарастващото търсене на машини се дължи и на нарастващата нужда от оборудване за сеитба и торене, за да се намали ръчният труд.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X