Комисарят по земеделие Войчеховски: 62 млрд. евро не достигат на малките и млади земеделски стопани в ЕС

Банките продъжават да отказват много от исканията им за заем

 Диана Ванчева

 Неудовлетвореното  финансиране от страна на банките за  земеделските стопани е достигнало до сумата 62 милиарда евро през 2022 г.

Това сочат две проучвания, които бяха представени от комисаря по земеделие Войчеховски преди ден на 9-ата годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти от ЕЗФРСР.

Малките стопанства – МДП, и младите земеделски стопани са най-силно засегнати от липсата на заеми и финансови инвестиции.

За МСП, които преработват продукти на хранително-вкусовата промишленост недостигът възлиза на 5,5 милиарда евро, но е различен в отделните държави членки

Пред над 250 представители на управляващи органи, финансови институции, селскостопански експерти и представители на хранително-вкусовата промишленост в Брюксел комисарят Януш Войчеховски заяви: „Изискванията на банките на ЕС по отношение на земеделските стопани са тежки и строги, което затруднява много производители, сред които и младите, да се конкурират с други предприятия от икономиката, където производство може да се види дори и в деня след създаването на дружеството. Затова е от решаващо значение финансовият пазар да се отвори за земеделските стопани при равни условия, а държавите членки да се съсредоточат върху използването на финансови инструменти в своите стратегически планове по ОСП.“

Според Европейската инвестиционна банка, която беше съорганизатор на конференцията, като банка за климата, тя е готова да помогне за създаване на устойчиви сектори в земеделието и биоикономиката. Гелсомина Вилиоти, зам.-председател на ЕИБ, заяви обаче, че огромният размер на инвестициите, необходими в сектора, изисква да се използва разумно оскъдното публично финансиране и да се привлекат и повече инвестиции от частния сектор.

За да се оцени по-вярно положението в селското стопанство и хранително-вкусовия сектор, сега са анкетирани 6550 земеделски стопани в ЕС и 2389 предприятия (МСП) от областта на хранително-вкусовата промишленост. Подобно проучване е правено през 2017 г. Разликата между двете показва, че неудовлетворените финансови нужди на земеделските стопани (първични производители) почти са се удвоили от 2017 г. Те са възлизали на на 33 млрд. евро, а сега се оценяват на 62 млрд. евро.

Отхвърлените кредити, поискани от земеделските стопани, са се увеличили.

Заемите над 7 години остават много трудни

Тази категория заема 58 % от всички заеми. Общо 37% от всички отхвърлени кредити за земеделски стопанства в ЕС се дължат на нежеланието на банките да разширят подкрепата си, а при други 20 % банките отчитат, че са сметнали проектните предложения или стопанствата като  нежизнеспособни.

При младите земеделски стопани над 50% от всичките им заявления са отхвърлени, докато съответният процент за по-възрастните земеделски стопани е 32%.

Почти 30 % от отказаното финансиране за млади земеделски стопани е сметнато от банките за „висок риск“ в сравнение с 4% за по-възрастните.

Като извод – инвестиции на стойност 18,9 милиарда евро за екологичния преход на сектора не са били изпълнени през 2022 г.

А тези инвестиции биха били използвани за създаване на биологично производство, за увеличаване на използването на цифрови решения или усъвършенствани машини, за оптимизиране на използването на торове, за подобряване на защитата срещу засушаване и наводнения или за намаляване на потреблението на енергия и гориво в стопанствата.

ЕК припомня, че

в периода 2023-2027 8,5 милиарда евро финансиране по линия на ОСП ще подпомага млади земеделски стопани в ЕС

22 държави членки са отделили 997 милиона евро за инвестиции чрез финансови инструменти за тях. В  рамките на ОСП държавите членки имат право да определят преференциални ставки и условия за подобни целеви групи. Тези средства могат да се използват и за закупуване на земя без ограничения по отношение на нейния размер, за да се помогне на младите да създадат и подкрепят приемствеността между поколенията, напомня ЕК.

Европейската комисия заявява, че ще направи задълбочена оценка и  ще постави акцент върху финансирането на веригата за доставки на храни и върху подкрепата за зелени инвестиции чрез финансовите инструменти на ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони).

Тя готви друг доклад, в който ще разгледа по-задълбочено положението на някои селскостопански сектори, особено засегнати от недостатъчното финансиране. Цитират се полски култури (зърнени култури и зеленчуци), животновъдство, млечни продукти и домашни птици.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X