Оперативен зърнен баланс към 30 септември

СЛЪНЧОГЛЕД
2023/24 – 30.09.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 411 858
2. Производство 1 363 085
3. Внос и вътреобщн. доставки 15 865
Общо предлагане 1 790 808
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 154 750
1.1. За слънчогледово масло 114 100
1.2. За белен слънчоглед 40 650
2. Износ и вътреобщн. доставки 42 405
2.1. Вътреобщностни доставки 42 405
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 197 155
III. Запаси, тона 1 593 653
ЦАРЕВИЦА
2023/24 – 30.09.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 181 181
2. Производство 1 007 988
3. Внос и вътреобщн. доставки 0
Общо предлагане 1 189 169
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 125 800
1.1. За храна и инд. употреба 84 000
1.2. За фураж 41 800
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 56 908
2.1. Вътреобщностни доставки 0
2.2. Износ трети страни 56 908
Общо потребление 182 708
III. Запаси, тона                            1 006 461
ПШЕНИЦА
2023/24 – 30.09.2023 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 994 969
2. Производство 6 588 680
3. Внос и вътреобщн. доставки 55
Общо предлагане 7 583 704
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 308 640
1.1 За човешка консумация 175 300
1.2. За фураж 114 370
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 18 970
2. Износ и вътреобщн. доставки 2 142 870
2.1. Вътреобщностни достав 690 381
2.2. Износ за трети страни 1 452 489
Общо потребление 2 451 510
III. Запаси, тона 5 132 194

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X