Готвят лесен достъп до земя – колко е тя и колко да е лесен

Какво е участието на ДПФ и ОПФ в поземлените отношения?

 Изводите остават за браншовете…

Диана Ванчева

Консултативният съвет по поземлени отношения в МЗХ се зае с най-сериозната задача за земята, по-точно с приоритетното й предоставяне на животновъди, и то максимално близо до обектите им. Както и с приоритетно предоставяне от Държавния поземлен фонд-ДПФ на производители на плодове и зеленчуци, особено на млади и нови фермери.

Всички участници от браншовете естествено аплодираха  земеделския министър Кирил Вътев за идеята, защото един път завинаги трябва да се намери пътят за достъп до земя на тези, които желаят да се занимават със земеделие, а я нямат.

Междувременно немалко фермери веднага ни изпратиха въпроси как ще стане това, когато в техните райони близката до тях земеделска земя е отдадена дългосрочно с договори за 10 години.

Те смятат, че хубавите пожелания са едно, но реалността в много землища може да покаже друго.

Но все пак темата е толкова гореща, че идеята на МЗХ наистина заслужава да бъде приветствана.

И другата идея на МЗХ е адекватна – тя е всеки протокол от всяко заседание на Консултативния съвет да се изпраща в Комисията по земеделие в парламента, за да се запознават депутатите ритмично с това какво ще предлага аграрното министерство за поземлените отношения. Но тази идея е и малко наивна, защото опитът показва, че в законодателната си дейност депутатите рядко се съобразяват, ако ги водят  лобистки интереси. Но все пак това е една иновация на МЗХ, която може и да помогне на народните представители да се ориентират навреме.

Другата иновация на министър Вътев – за консултативния съвет, и този път бе горещо подкрепена от браншовете, които иначе са като кучето и котката, но за земята се оказват единни.

Националната асоциация на овцевдите и козевъдите –НОКА, абсолютно подкрепя да има методика за справедливо разпределение на пасищата и за приоритизиране на българските животновъди при наемането на земя от държавните и общинските поземлени фондове. Защото с фуражите ножът е опрял до кокал.

Националната асоциация на зърнопроизводители-НАЗ, иска да се  ускорят законодателните инициативи за собствеността и ползването на земеделските земи, защото е недопустимо хора без животни да имат достъп до пасища.

Благовеста Василева от Българска асоциация биопродукти – БАБ, изтъкна, че това е важно за два сектора, които са най-застрашени и са с по-малко от 2% от общата обработваема площ – биоживотновъдството и биоземеделието.

Но да видим какво е участието на държавния и общинския поземлен фонд в поземлените отношения

Земеделските земи от ДПФ се предоставят за ползване под наем и аренда чрез търг съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му.

Към 2021 г. предоставената под наем или аренда земя от ДПФ на физически и юридически лица е 1 073 790 дка

след проведени търгове за отдаване.

Според Аграрния доклад на България през 2021 г. от обявени 440 510 дка свободни земеделски земи са спечелени 190 350 дка и са сключени 929 договора за наем/аренда.

Какво е разпределението на пасища, мери и ливади

По реда на Закона за земята – ЗСПЗЗ, те се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, по цени, определени по пазарен механизъм.

Общински поземлен фонд – ОПФ

За 2021/2022 г. определените за  целта площи са 1 056 610 дка за общо ползване и 3 511 420 дка за индивидуално ползване.

Подадените заявления са 4 828 за 1 420 400 дка, като са  разпределени за общо ползване 603 990 дка, а за индивидуално ползване – 1 049 920 дка.

Сключените договори са 3 847 броя за 575 220 дка.

Проведените тръжни процедури и сключени едногодишни договори за наем са 674 за  111 890 дка

Държавен поземлен фонд – ДПФ

Обявените със заповед на министъра на земеделието пасища, мери и ливади от ДПФ са 286 200 дка.

За тях са подадени 329  заявления за 244 410 дка, разпределени са 59 860 дка.

Сключените договори за ползване са  114 за 26 700 дка.

Проведените тръжни процедури и сключени едногодишни договори за наем са 235 броя за 55 980 дка.

Изводите оставяме за браншовете и очакваме техните коментари, становища и мнения, на база на тази информация. Какво в законодателството и методиките трябва да се промени с цел справедливост?

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X