Информационна кампания: Специфики при кандидатстване по ПВУ прием „Устойчиво земеделие“

Експертите от МЗХ провеждат серия от информационни срещи със земеделски производители по въпроси свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент Устойчиво земеделие.

Участниците се запознаха с подробности за възможностите и условията при подаване на проектни предложения по процедурите „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“.
Подчертани бяха спецификите на приема:
 . Намалена административна тежест – по-малък брой изискуеми документи на етап подаване и одобрение;
 . Няма изискване за минимален Стандартен производствен обем (СПО) на стопанство – размера на стопанството не е от значение;
 . Не се изисква разработка на бизнес план;
. Една оферта при кандидатстване;
. Изпълнението на проектите може да започне веднага след входирането им;
. Максимален срок на изпълнение на проекта – 12 месеца за направление инвестиции и 18 месеца за направлението за центрове за подготовка.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X