Агроновини

Бъдещето на селското стопанство зависи от интегрирането на интелигентни по отношение на климата технологии и образование. Чрез използване на изкуствен интелект, големи данни и...
Световното производство на пшеница през сезон 2024/25 се прогнозира на 796,1 милиона тона (+5,44 милиона тона в сравнение с предишната прогноза). Това се казва...
В новия проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2023 г. за финансова помощ в лозаро-винарския сектор се налагат...
Знаете ли кои са комплексните и значими язовири на България и всички находища на минерална вода? Те са в специални списъци, които са приложение към...
Както виждаме на страниците на областните дирекции по земеделие в страната, навсякъде вече са отворени тръжни сесии за отдаването на обработваема земя от общинския...
Между 500 и 700 килограма от декар за пшеницата и за ечемика са добивите досега в Силистренско по данни на Областната дирекция "Земеделие". Жътвата...
Жътвената кампания в област Добрич при ечемика е приключила при среден добив 676,4 кг/дка, съобщават от Министерството на земеделието и храните по повод запиване...
Едно сравнение между две кампании – тази за 2024 и за 2023 показа толкова трагични аграрни данни в един от елементите си, че всеки...
Географското положение и характеристиките на местния климат определят България като една от страните с висока честота на опасни метеорологични явления, като градушка, наводнения, гръмотевична...
По оперативни данни на Министерство на земеделието, към 4 юли 2024 г. продукцията от пшеница, ечемик, маслодайна рапица и тритикале изпреварва значително миналогодишната, което...
interagri 1/11/23