Животновъдство

Според събираните и анализирани данни от д-р  Бранимир Канакидис от Център за оценка на риска по хранителната верига към БАБХ, край страната ни са...
Едно сравнение между две кампании – тази за 2024 и за 2023 показа толкова трагични аграрни данни в един от елементите си, че всеки...
Кашата, в която попаднаха стотици планински животновъди тази година с пашата е по тема, станала сложна за разбиране от мнозина, но може да се...
По схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2024 г....
В разгара сме на най-топлите месеци на годината – юли и август, когато температурите са високи, а слънцето пече много силно. В средата на...
Без таван на получаваните средства или до 560 000 на  ферма искат да получават едрите ни говедовъди от Националния съюз на говедовъдите в България...
Овцеферми, козеферми и биволовъдни ферми вече попадат в обхвата на Наредбата за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането...
Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко. Изисквания...
Земеделските стопанства в ЕС са произвели приблизително 160,0 милиона тона сурово мляко през 2022 г. Средният добив на мляко от крава в ЕС достигна 7 653 кг през 2022 г. По-голямата...
За ползите от кравешкото лайно и оценките на някои еколози След първото винаги има живот, докато след второто не е сигурно Диана Ванчева Гореща е темата...
interagri 1/11/23