Животновъдство

Птичият грип не е опасен за яйцата Нови указания трябва да изпълняват всички птицевъдни стопанства, заради зачестилите случаи на птичи грип в страната. Предписанията трябва да...
Ако ЕК приеме предложението за промени в Стратегическия план, реализацията на мляко и месо по обвързаната подкрепа за животни, ще се доказва само с...
Най-строгите достижими нива на емисии ще станат задължителни за обхванатите сектори • Правилата за намаляване на замърсяването на въздуха, водите и почвите носят значителни ползи за...
Месото и млякото от пасищни преживни животни във високопланинските  пасища, съдържат най-голямо количество мастни киселини Омега-3 и витамини А и Е. Продуктите с такъв...
Със заповеди на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев бяха определени ставките за подпомагане по десетте интервенциите за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“...
ДФЗ работи активно в най-кратък срок да бъдат изплатени средствата по интервенциите за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ (ОПЖ)  Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) организира...
Почти 20 български животновъдни организации се обърнаха с отворено писмо до представителите на законодателната и изпълнителната власт. В него те изляха мъката си и...
Допустими бенефициери Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“. Земеделските стопани трябва да са реализирали на...
Допустими бенефициери Земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони; Цел Отглеждането на дребни преживни животни...
Допустими бенефициери Земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „активни земеделски стопани“ и са регистрирани в ИСАК. Земеделските стопани разполагат с годишно разрешително за паша на...
interagri 1/11/23
X
X