loader image

Растениевъдство

Подхранването на царевицата с минерални торове дава възможност за увеличаване на добива с 10-12% или повече. В някои случаи, дори при високо ниво на...
При угнетено състояние на растенията поради недобре развити корени - повредени в резултат на неблагоприятни въздействия като засушаване, киселинност на почвата, почвени неприятели, неподходяща...
Посевите могат да бъдат опазени от заплахата с второ фунгицидно пръскане Фузариумите са група заболявания по зърнено-житните култури (и не само по тях), причинявани от...
Последното - листно внасяне на торове при пшеницата се прави в етапа от фаза изкласяване до наливане и начало на зреене на зърното. Тази...
Миниращата муха е сериозен неприятел по лука, чесъна и праза в много райони на страната. Неприятелят има две поколения. Възрастните насекоми се появяват в...
Листните въшки са смучещи насекоми, които смучат сок от различни органи на растенията. При нападение листата се накъдрят, а при голяма плътност листата и...
За първа година ще бъдат демонстрирани и най-новите сортове пшеница - Надита, Сашец и Блан, които не изискват високи торови норми като западните За първи...
Причинител на болестта е гъба, която причинява повреди по листа, листни и цветни дръжки, и стъблата. През влажни години се достига до напълно опадване...
Черешовата муха напада и поврежда съзряващите плодове само на черешата и вишнята. Нападнатите плодове загниват или опадват. Червивите плодове с ларви на черешова муха...
Недостатък на манган може да се получи при картофи на карбонатни, торфени почви, когато pH е по-голямо от 6-6,5. В този случай се получава...
X
X