loader image

Бизнес

Показателите за ранозрелост при царевицата са условни. Вегетацията се обуславя от много фактори, които могат да я ускорят или забавят, и често се различава...
Вероятността част от реколтата от царевица в Украйна да остане в нивите за зимата нараства. Обилните есенни дъждове забавиха прибирането и повишиха влажността на...
Надявам се с новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна, за...
България настоява за бързи действия за подкрепа на фермерите заради ситуацията с торовете. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на заседанието...
Пазарите на маслодайни семена продължават низходяща тенденция, тъй като високото производство в много страни износителки надвишава ефекта от войната върху големия производител на слънчоглед...
Глобалното  производство на зърно, потребление, крайни запаси и търговия се очаква да спаднат през пазарната година 2022-23, според последния доклад за пазара на зърно...
Ще проучим законодателството на страните членки в ЕС по отношение на управлението на опасните отпадъци, в частност опаковките от продуктите за растителна защита. Спазвайки...
Без работна ръка не може да има българско производство и земеделие. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев на дискусия, инициирана от него и...
От 22 ноември 2022 г. започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати...
По-високата цена на тока продължава да вдига производствените цени в България и през ноември. Цените на производител се повишиха с 31% на годишна база...
X
X